Een foto van het Bovennatuurlijke

William Branham met de vuurkolom boven zijn hoofd.
William Branham met de
vuurkolom boven zijn hoofd.

Deze verbazingwekkende foto werd genomen van broeder William Branham in Houston, Texas, in januari 1950, door de Douglas Studio's. Hij werd genomen tijdens dezelfde campagne waarin broeder Bosworth hem het verzoek voor gebed bracht van Florence Nightingale, wier verhaal verteld wordt in het hoofdstuk waarin staat hoe William Branham besloot om Zuid-Afrika te bezoeken.

Toen de fotografen, de heer James Ayers en de heer Theodore Kipperman, de foto ontwikkelden, waren zij zeer verbaasd een klaarblijkelijk licht te vinden boven het hoofd van de eerwaarde Branham. Nog nooit eerder hadden zij iets dergelijks gezien en geen van hen kon de aanwezigheid van deze halo begrijpen. De volgende dag namen zij contact op met broeder Branham en de anderen van zijn gezelschap. Toen werd hun uitgelegd dat er voordien soortgelijke foto's als deze gemaakt waren, maar dat nog nooit het licht zo duidelijk was geweest als het op deze foto was.

Het negatief werd naar George J. Lacy gebracht, een onderzoeker van twijfelachtige documenten, om zich er van te vergewissen of het licht boven het hoofd van broeder Branham niet het resultaat kon zijn van een onjuiste belichting, ontwikkelen of retoucheren. De heer Lacy ging ermee akkoord het negatief te onderzoeken en dan zijn mening erover te geven. Op de bepaalde tijd dat hij zijn onderzoekingen voltooid zou hebben en zijn conclusies zou hebben getrokken, kwam hij naar zijn wachtkamer, waar leden van het Branham-gezelschap, publiciteitsagenten en anderen zaten te wachten. Toen hij de kamer binnenstapte vroeg hij wie van hen William Branham was. Broeder Branham stond op en maakte zich bekend. De heer Lacy zei: "Eerwaarde Branham, u zult sterven als alle andere sterfelijken, maar zolang er een Christelijke beschaving is, zal uw foto voortleven."

Op deze foto is nu copyright, een foto van een bovennatuurlijk wezen. Een kopie ervan hangt in een van de zalen van Washington, D.C.

-- Julius Stadsklev

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

English (United States)