Broeder Vriesema
Broeder Vriesema op latere leeftijd

Al in 1947 was broeder Vriesema actief als voorganger in een Pinkstergemeente in Rotterdam. De oorlog had in die tijd diepe sporen nagelaten in Rotterdam. In 1940 was het volledige centrum van Rotterdam weggevaagd door een bombardement met brisantbommen en de branden die daarop volgden. Van de één op de andere dag zat broeder Vriesema zonder werk, aangezien het kantoor waar hij werkzaam was, mede getroffen werd door deze catastrofe, waarbij in Rotterdam vijfentwintigduizend huizen verwoest werden en honderden mensen werden gedood.

In de loop van de oorlog werden de omstandigheden in Rotterdam steeds moeilijker. Er ontstond een ernstige voedselschaarste, die uitmondde in de hongerwinter van 1944-1945. De bevolking leed zwaar in de oorlog en velen stierven. De bevrijding in mei 1945 bracht uitkomst en vanuit de vliegtuigen vielen ditmaal geen bommen, maar broden in de “Operatie Manna” om de hongerige West-Nederlandse bevolking zo snel mogelijk te helpen.

Naast de broden vanuit de lucht, zond de Here tevens geestelijk voedsel tot degenen die niet alleen een natuurlijke, maar ook een geestelijke honger hadden. Zoals eerder aangegeven is, had de opwekking die na de oorlog vanuit de bediening van William Branham rond de wereld ging, ook Europa en Nederland bereikt. Toen William Branham in 1955 Duitsland en Zwitserland bezocht, reisden mensen uit Nederland daarheen om aanwezig te zijn bij deze samenkomsten.

Karel Hoekendijk haalt in zijn boek “Voor ik het vergeet” deze samenkomsten aan: “Bij de andere Billy, Branham, waar wij juist vandaan gekomen waren, zagen wij hoe hij na de prediking zich onder de zieken begaf en met hen bad, hoe hij rondging onder de honderden die daar voor zijn podium lagen, op stretchers, op bedden en matrassen en onder hen de bezetenen, hen in Jezus Naam de handen oplegde, de machten bestrafte en hen deed opstaan uit de rolstoelen en hun krukken wegwerpen. Hoe ‘natuurlijk’ hoorde deze genezingsdienst bij de prediking van het Woord Gods. Vele zieken stonden op, aangeraakt door de hand Gods en er ontstond een machtige lofprijzing in het grote, stampvolle Hallen-stadion, waar al deze wonderen voor aller oog plaatsvonden. Wat een verbazing om alles wat avond na avond gebeurde, in het openbaar, wij hebben dat met eigen ogen gezien.

De Here bracht omstreeks 1975 broeder Vriesema in contact met de samenkomst in Rotterdam en hij is daar jarenlang medevoorganger geweest. Hij bezocht verschillende samenkomsten in andere landen om hen geestelijk te versterken. Zijn vrouw heeft hem, tot haar heengaan in maart 2000, terzijde gestaan, waarbij zij ook actief was als pianiste in onze gemeente. Tot vlak voor zijn heengaan, in september 2007, op drieënnegentig jarige leeftijd, was broeder Vriesema nog steeds actief in zijn bediening als prediker en als een ijverige vertaler van de predikingen van William Branham.

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

English (United States)