Dr. Morris Richard Ungren werd in 1941 als predikant aangesteld en ten tijde van zijn heengaan, in november 2011, op de leeftijd van tweeënnegentig jaar, was hij zeventig jaar in de bediening. Gedurende drieënveertig jaar was hij de voorganger van de Grace Tabernacle in Southaven, Mississippi, USA. Hij was ook een zanger, die in veel samenkomsten zong op verzoek van William Marrion Branham.

Morris Ungren
Morris Ungren tijdens het prediken in zijn gemeente in 2009

Dr. Morris R. Ungren was op vele gebieden een geleerde man, met een eigen bibliotheek van duizenden boeken, waarvan vele oude werken van Bijbelgeleerden. Hij kende persoonlijk veel bekende mensen van allerlei Christelijke richtingen in Amerika. Kort voor het heengaan van broeder Ungren, in 2011, heeft Lee Vayle, één van zijn bevriende voorgangers, opgemerkt dat als de Here zou verkiezen om broeder Ungren naar ‘Huis’ te brengen, hij de laatst levende persoon is geweest die de gemeentetijdperken en de kerkgeschiedenis kon verbinden met deze huidige dag.  Hij refereerde aan broeder Ungrens geleerdheid en zijn begrip van de kerkgeschiedenis.

Omstreeks 2008 had Harry van der Stel het op zijn hart om het schrijven van Morris Ungren te publiceren in zowel de Engelse taal als de Nederlandse taal. Het doel hiervan was om de geopenbaarde waarheden van de Boodschap, die door William Branham is gebracht, naar voren te brengen. Broeder Ungren had daar een goed inzicht in en met zijn achtergrond, geleerdheid en bekwaamheid als schrijver kon hij dit in boekvorm uitbrengen, zodat de gelovigen het konden bestuderen.

Het werk begon met een herdruk van het boekje “Nu kan het verteld worden”.  Vervolgens volgden binnen vier jaren het “Leerstellingen” boek en zes andere boeken. Vele leden van de gemeente in Rotterdam waren betrokken bij het publiceren van de boeken van broeder Ungren, naast al het Nederlandse vertaalwerk voor de predikingen van William Branham, wat ook gedaan werd. Het bracht met zich mee dat de Boodschap diep bestudeerd werd, aanhalingen werden opgezocht en bijbehorende Schriftgedeelten werden gecontroleerd.

In september 2009 zag Harry van der Stel in een droom broeder Ungren achter de preekstoel staan en hij zag hoe hij naar achteren viel. In de droom ging hij naar hem toe en bad voor hem, waarna hij hem zag terugkomen. Hij begreep de exacte betekenis van de droom niet en realiseerde zich pas dat het broeder Ungren was, nadat hij een recente foto van hem had ontvangen, waarop hij predikte. In die tijd vertelde hij de droom alleen aan een paar broeders in onze gemeente. De dochter van broeder Ungren hielp met het publiceren van de boeken van haar vader en later, begin december 2009, noemden we de droom in een e-mail aan haar. Ze beantwoordde de e-mail en informeerde ons dat hetgeen in de droom gezien was, in werkelijkheid een paar weken daarvoor was gebeurd, terwijl broeder Ungren aan het prediken was. Hij had een aanval van zwakte en begon achterover te vallen. Een aantal gelovigen uit zijn samenkomst schoten hem te hulp. Ze baden voor hem en hij kreeg zijn krachten opnieuw terug. De Here richtte broeder Ungren daarna weer op en in de twee daarop volgende jaren kwamen er nog vijf nieuwe boeken van zijn hand.

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

English (United States)