Leerstellingen van William Marrion Branham

door Dr. Morris R. Ungren

Leerstellingen van William Marrion Branham

In het boek "Leerstellingen" worden de Bijbelse leerstellingen, zoals deze gepredikt zijn door William M. Branham, uitgebreid behandeld. De onderwerpen worden bekeken vanuit de Bijbel en vele schriftkenners worden aangehaald, die over het betreffende onderwerp uitspraken hebben gedaan. Dr. Morris R. Ungren is een bestudeerde schriftkenner met een universiteitsgraad. Bovendien is hij een zeer gewaardeerde en professionele solist. Van nabij heeft hij de bediening van William Branham meegemaakt en hij heeft vele van zijn diensten opgeluisterd met het zingen van prachtige liederen, zoals "Down from His Glory".

Dr. Morris R. Ungren bezit een uitgebreide bibliotheek met vele Bijbelse studieboeken van bekende christelijke schrijvers, die hij door de jaren heen heeft verzameld en welke mede zijn gebruikt bij het schrijven van het boek "Leerstellingen". Van zijn hand verscheen ook het boekje "Nu kan het worden verteld" waarin hij de loop van de bediening van William Branham beschrijft en welke belangrijke gebeurtenissen er tijdens deze bediening hebben plaatsgevonden. Beide boeken zijn zowel in het Engels als in het Nederlands gepubliceerd door Vrije Zendingshulp. Het boek "Leerstellingen" is rijk geïllustreerd met o.a. kleurenfoto's en tekeningen. Vanwege de hoge productiekosten van het boek "Leerstellingen" wordt voor dit boekwerk een tegemoetkoming in de kosten gevraagd van € 10,- met apart daarbij de verzendkosten.

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

English (United States)