De bediening van William Branham duurde drieëndertig jaren. In de laatste jaren van zijn bediening vermeldde hij dikwijls, dat hem nog slechts een korte tijd gegeven was. Verder zei hij: "U denkt misschien dat ik gek ben, maar deze geluidsbanden zullen na mijn heengaan op de hele aarde verder gehoord worden."

Het is mogelijk dat de lezer op grond van de berichten in dit boek, het wonder van de genezing van de zieken als de belangrijkste boodschap beschouwt. William Branham zei dat al de genezingswonderen slechts één doel dienden: De mensen op een boodschap attent te maken, die op deze tekenen zou volgen. Het zou buiten het bestek van dit boek gaan op deze boodschappen in te gaan. Uit honderden banden zijn brochures en boeken ontstaan, die tot uw beschikking staan. Wendt u voor nadere informatie tot:

Dit boekje verscheen oorspronkelijk onder de titel:

Es geschah in unseren Tagen
(Ein aufrüttelndes Zeitdokument)

bij:

WORT-VERLAG
Postfach 11
CH-8488 Turbenthal
SCHWEIZ.

De verslagen van dit boek schijnen zozeer ongelooflijk, dat enkele lezers eraan zullen twijfelen. Weer anderen zullen het niet fijn vinden, dat de vele wonderen in de eenvoud van een christelijk geloof gebeurden, die in deze tijd nauwelijks nog te vinden is. Zekere groepen zullen zich aangevallen voelen en dit niet helemaal ten onrechte. Enkele zullen dit boek voor een propaganda-geschrift van een zekere sekte houden.

Een ieder denke wat hij wil, maar het gebeurde in onze dagen. Het boek is een verslag van feiten, dat is alles. De niet vooringenomen lezer vorme zijn eigen oordeel. HET GEBEURDE IN ONZE DAGEN.

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

English (Engels)