17 juli

Dag 199

Maar dit beken ik u, dat ik naar die weg, welken zij sekte noemen, de God der vaderen alzo dien, gelovende alles, wat in de wet en in de profeten geschreven is;

---o--O--o---

Als iemand wederom geboren is en u vertelt mij dat u wederom geboren bent, en u gelooft niet dat Goddelijke genezing een belofte van God is, en u gelooft niet dat de doop van de Heilige Geest voor de mensen vandaag is, dan moet ik zeggen dat uw geboorte uit de verkeerde geest was. Want de Heilige Geest heeft gezegd dat deze belofte voor u is en voor uw kinderen, en voor degenen die veraf zijn, zovelen als de Here onze God ertoe roepen zal. U aanvaardt het door een verstandelijke opvatting. Mensen nemen iemand anders zijn woord ervoor en hebben geen onderscheiding. Ze kunnen het verschil tussen goed en fout niet onderscheiden.

Gods mensen zijn nimmer grote intellectuelen geweest. De Bijbel zei dat de kinderen der duisternis wijzer zijn dan de kinderen des lichts. God vergelijkt Zijn volk met schapen. Zij zijn niet knap en intelligent. Hij houdt hen op de manier zoals ze zijn zodat Hij hen kan leiden. Als u probeert uw eigen intellectuele denken te gebruiken, dan sluit u God buiten. Zonen van God worden geleid door de Geest van God. Maar het is een grote intellectuele dag waarin we leven.

Ongeveer een paar maanden geleden hadden we (u las het in de krant) in New York een rechtszaak. Twee kleine predikers voelden zich enige tijd geleden door Gods Geest geleid – kleine knapen zoals ik, die nauwelijks hun abc kennen – en de Here leidde hen naar de Bowery en ze kochten een zeker gebouw en daar predikten zij het Evangelie aan hun gevallen broeders. Er kwam een grote firma om dat aan te kopen, en iedereen verkocht de gebouwen aan hen behalve deze kleine predikers. Ze hadden een openbaring dat de Here wilde dat ze daar bleven, dus hielden ze vast aan hun bezit en de autoriteiten brachten hen voor de rechter.

En ze deden hun best om een van deze grote intellectuele reuzen te krijgen, advocaat Greenwall. En hij maakte dat deze kleine knapen zich voor zichzelf schaamden. Hij plaatste zijn woorden zo correct en zo beschaafd en op zo’n manier dat deze kleine knapen niet wisten hoe ze hem moesten antwoorden, want hij was een intellectuele reus, een van de beste advocaten die er in New York zijn. En de kleine knapen werden zo overrompeld dat ze niet wisten wat te zeggen. Tenslotte gaf hij een klap en zei: “Wat hebt u te zeggen?” En een van de kleine predikers stond op en hij hield de ander bij zijn hand vast en hij zei: “Meneer, het enige wat wij weten is dat de Here ons vertelde het gebouw te nemen.”

En advocaat Greenwall zei: “Hier, stop dat. Wij willen geen Here in deze zaak.” Ongeveer twee weken later probeerde een vliegtuig onder een brug door te gaan en hij dook het ijskoude water in, en daar lag advocaat Greenwall in het water, worstelend en stervend; ik vraag mij af of hij toen God op het toneel wilde hebben.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Het lichaam des Heren onderscheiden   15 april 1959

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
English (Engels)