William Marrion Branham met de Vuurkolom
William Marrion Branham

William Branham is de door God gezonden en betuigde profeet voor dit tijdperk. Zijn bediening bracht na de Tweede Wereldoorlog een wereldwijde opwekking voort in het Christendom. Er zijn verscheidene boeken over deze opwekking en William Branham geschreven, waaronder “All things are possible” (“Alle dingen zijn mogelijk”) door prof. David Edwin Harrell.

De Boodschap die William Branham bracht, riep de Bruid van Christus tot het Woord en herstelde al de Bijbelse waarheden. (Meer informatie hierover kan gevonden worden op de website van Vrije Zendingshulp). De opwekking, die vanuit de bediening van William Branham rond de wereld ging, bereikte in de jaren vijftig ook Nederland. Velen werden aangeraakt en gezegend door het Evangelie, waarin betuigd werd dat de Here Jezus Christus Dezelfde is, gisteren, heden en tot in eeuwigheid.

In 1953 ontving Karel Hoekendijk zijn roeping van de Here en hij werd een bekende Pinksterprediker in Nederland en andere landen. Rond 1982, ongeveer vijf jaar voordat hij heenging, gaf hij zijn memoires in het Nederlands uit, genaamd: “Voor ik het vergeet”. Hierin vertelt Karel Hoekendijk hoe hij brieven van William Branham ontving. Hij schrijft dan: “In de eerste die hij mij schreef wees hij door Gods Geest geleid met een potlood naar een zeer kleine stip op de globe, naar Nederland, terwijl de Heer hem zei dat van dat land uit, vanuit Nederland, de opwekking over de wereld zou gaan”. William Branham had geen adres in dat land, maar de Here gaf hem de naam en het adres van Karel Hoekendijk, dus schreef hij de brief naar hem. William Branham was van plan om opwekkings-samenkomsten te houden in Nederland en hij vroeg Karel Hoekendijk per brief om zijn campagnes op te zetten. Hij vroeg hem verder om dit in het grootste geheim te doen en er met niemand over te spreken. Karel Hoekendijk vertelt dan hoe het plan bekend werd, toen hij enkele grote zalen in Utrecht wilde opteren en hoe de duivel vervolgens alles blokkeerde.

Alhoewel Karel Hoekendijk er nooit toe kwam om werkelijk de Boodschap te zien waar William Branham over predikte, schreef hij hoe hij nog nooit een bediening had gezien zoals die van William Branham, en hoe hij hem volgde naar al de plaatsen waar William Branham predikte in Europa. In zijn boek vertelt hij over “de wonderlijkste dingen” die hij zag, “de dramatische wonderen van genezing, aangegeven en ingeleid door klare openbaringen, scherpe, precieze diagnoses”.

De evangelist Tommy Osborn had zijn roeping als jonge man in een samenkomst van William Branham ontvangen en heeft William Branham een paar weken daarna thuis opgezocht om met hem over zijn roeping te praten, waarna hij uitgegaan is om het Evangelie rond de wereld te prediken.

Groepsfoto
Vlnr: Daga & Joseph Mattson-Boze, Daisy & Tommy Osborn, Gordon Lindsay, William Branham en Ern Baxter, 1953.

Tijdens de herdenkingsdienst van William Branham in Phoenix (1966), zei Tommy Osborn in zijn toespraak het volgende over broeder Branham: “De man die wij kennen als William Branham werd gezonden om opnieuw God in vlees te tonen. Maar waarom werd hij gezonden om dit te doen en waarom al deze tekenen? Had Jezus al niet deze dingen gedaan? Waren ze niet al gezien en vastgelegd? Ja, absoluut. Ze waren allemaal al gedaan en men was ze vergeten. Dus God, Die de onveranderlijkheid van Zijn raad overvloediger wilde tonen, deed het opnieuw in de twintigste eeuw. Hij deed het opnieuw en ik zag het, Zijn heerlijkheid... William Branham kwam tot ons, de profeet van God, en toonde ons, in de twintigste eeuw, precies dezelfde dingen als die ons werden getoond in de Evangeliën. Waar we lezen van een paar voorvallen in het Evangelie, hebben wij er honderden gezien in onze generatie. Niet minder glorieus en wonderbaar. Veel talrijker. We hebben ze gezien in onze dag. We hebben met God gewandeld in onze dag. Hij kwam en wandelde langs de kust van Galilea, maar Hij kwam naar de straten van Phoenix en van Portland in Oregon en van Tulsa in Oklahama en door mijn land. Ik zag het en toen ik het één keer zag, wist ik wat het betekende: dit was het Woord in actie.

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

English (United States)