In 1952, op 6 september, tijdens hun eerste bezoek aan Jeffersonville in Amerika, ontmoetten Sidney Jackson en zijn vrouw Johanna, William Branham en zijn vrouw Meda. Toen ze weer vertrokken, vroeg William Branham aan Sidney Jackson of hij voorganger van de Branham Tabernakel wilde worden. Sidney Jackson reageerde hierop dat hij dit niet kon doen, hij er niet geschikt voor was en dat hij een boer was. Hierop zei broeder Branham “OK, broeder Jackson” en liet het gaan. (Dit was voordat Orman Neville de voorganger was van de Branham Tabernakel).

W.M. Branham met Sidney Jackson en zijn vrouw
V.l.n.r. William Branham met Sidney Jackson en zijn vrouw Johanna, Zuid-Afrika, 1965 (foto van 8 mm film)

In datzelfde jaar had de Here tot Sidney Jackson gesproken dat hij Duitsland en Holland zou bezoeken. Hierbij sprak de Here het woord “Holland” drie keer. Gedurende hetzelfde bezoek aan Jeffersonville vertelde Sidney Jackson aan William Branham wat de Here tot hem gesproken had over Duitsland en Holland. Broeder Branham reageerde bevestigend en gaf hem een persoonlijke brief van aanbeveling gericht aan de gelovigen van alle naties. In deze brief staat dat Sidney Jackson en zijn vrouw als Gods heiligen ontvangen moeten worden, wat de gemeente van Rotterdam gedaan heeft en waardoor we rijkelijk gezegend zijn. (Zie blz. 33 voor een afbeelding van de brief). Sidney Jackson vertelde ons dat hij gelooft, dat William Branham ons moet hebben zien staan in Rotterdam, toen hij William Branham vertelde over wat de Here tot hem had gesproken over Holland.

Wij hebben veel getuigenissen over hoe de Here tot Sidney Jackson sprak vanuit Zuid-Afrika of Amerika, waar hij ook verbleef, als er in Holland iemand ziek of in problemen was. Ooit vroeg Sidney Jackson aan William Branham om voor hem te bidden dat de Here zou stoppen tot hem te spreken over zoveel mensen, omdat het hem erg veel moeite gaf. William Branham antwoordde dat hij dat nooit meer zou mogen vragen, aangezien het een attribuut van God was Die door hem heen werkte. Vele leden van onze samenkomst en andere samenkomsten, maar ook vele buitenlandse predikers kunnen bevestigen dat de Here ook tot Harry van der Stel over hen sprak en dat door hem heen de Here hen gezegend heeft. Dus wij geloven zeker dat er ook een attribuut van God en een bediening van God aanwezig is in onze voorganger Harry van der Stel, wat we moeten respecteren.

Wij weten dat zowel broeder Sidney als broeder Harry een deel zijn van de vijfvoudige bediening en broeder Harry heeft altijd gezegd dat we geen “grote mannen” onder ons hebben. Het is echter een grote zegen om te zien hoe de Here Zichzelf levend kan betuigen door één van Zijn kinderen. William Branham zag dit in Sidney Jackson en zijn vrouw en hij noemde hen “uitverkoren voor de zaak”.

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

English (United States)