Voorwoord

Hoewel er een behoorlijke hoeveelheid materiaal beschikbaar is om de gelovige te assisteren bij het bestuderen van de boodschappen van broeder William Branham, is Het Familie Altaar de eerste in zijn soort, die gemaakt is voor het gezin voor een tijd van Bijbellezing en gebed.

Het Familie Altaar leidt de lezer naar een geestelijke gedachte door middel van de dagelijkse Schriftlezing, welke samengaat met gedeelten uit de predikingen van broeder William Branham. Het zal voor de opmerkzame lezer duidelijk zijn, dat de Heilige Geest aan broeder Timothy Dodd Goddelijke leiding heeft gegeven om geestelijke waarheden door te geven op deze uiterst unieke manier. Broeder Dodd is een toegewijde voorganger en dienstknecht van Christus, en moet worden geprezen voor zijn opofferende liefdedienst voor de bruid van Jezus Christus.

Door de hele Schrift spreekt het woord “altaar” altijd over “dienst” en God houdt ervan als wij bij het familiealtaar onze levens aan Hem voorstellen als een “levende offerande,” met onze offers van lofprijs en dankzegging voor de zegeningen van familie en gezin.

Het doet mij genoegen, mijn persoonlijke bewondering te kunnen uitspreken voor Timothy en zijn vrouw Alison. Ik bewonder de sterke christelijke principes die zij hun wonderbare gezin hebben bijgebracht. Om succesvol acht kinderen op te voeden in een uiteenvallende wereld, is op geen enkele manier een eenvoudige opgave! Hun zonen zijn fijne, toegewijde jongemannen, die zowel in de maatschappij als in de gemeente hun plaats van verantwoordelijkheid innemen. Hun dochters hebben geleerd het thuis fijn te maken, waarbij zij de uitstekende leiding en het voorbeeld van hun godzalige moeder opvolgen.

Iedere familie die zijn voordeel doet met de geestelijke rijkdommen, opgeschreven tussen de kaften van dit boek, zal bovenmate gezegend worden.

Voorganger Edward F. Byskal
Cloverdale Bibleway

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubePub is de meest gangbare formaat voor E-Book readers. Het heeft geen absolute paginaindeling. meer info...
English (Engels)