25 mei

Dag 165

Te dierzelver tijd hoorde Herodes, de viervorst, het gerucht van Jezus; En zeide tot zijn knechten: Deze is Johannes de Doper; hij is opgewekt van de doden, en daarom werken die krachten in Hem. Want Herodes had Johannes gevangen genomen, en hem gebonden, en in den kerker gezet, om Herodias’ wil, de huisvrouw van Filippus, zijn broeder. Want Johannes zeide tot hem: Het is u niet geoorloofd haar te hebben. En willende hem doden, vreesde hij het volk, omdat zij hem hielden voor een profeet. Maar als de dag der geboorte van Herodes gehouden werd, danste de dochter van Herodias in het midden van hen, en zij behaagde aan Herodes. Waarom hij haar met ede beloofde te geven, wat zij ook eisen zou. En zij, te voren onderricht zijnde van haar moeder, zeide: Geef mij hier in een schotel het hoofd van Johannes den Doper. En de koning werd bedroefd; doch om de eden, en degenen, die met hem aanzaten, gebood hij, dat het haar zou gegeven worden; En zond heen, en onthoofdde Johannes in den kerker. En zijn hoofd werd gebracht in een schotel, en het dochtertje gegeven; en zij droeg het tot haar moeder. En zijn discipelen kwamen, en namen het lichaam weg, en begroeven hetzelve; en gingen en boodschapten het Jezus.

En er was daar een kleine feeks die haar man had verlaten en zijn broer Herodes had getrouwd: Herodias. En ze was een beschilderde clown op die dag: danste. Ze onderwees haar dochter hoe te dansen, ja, de dochter bij zijn broer. Dat was de dochter van de vrouw. En toen leerde zij haar te dansen en zij werd een echte stripteasedanseres, zoals haar moeder. En zij dacht dat zij vier of vijf keer zou kunnen trouwen en alles doen wat zij maar wilde. En hier kwam Herodes eraan. Bedenk nu, ze waren allen Joden. Zij waren kerkmensen.

Hier kwam Herodes aan en zijn kerk, om deze profeet te horen waarvan de mensen geloofden dat hij een profeet was. Hij wandelde regelrecht tot vlak voor hen beiden en zei: “Het is niet rechtmatig voor u om haar te hebben.” En wat maakte dat haar boos! Zie?

Nu, een of andere gewone man zou gezegd hebben: “Hoe maakt u het, Herodias? Wij zijn zo blij u in onze samenkomst te hebben vandaag”, maar niet Johannes!

Jezus zei: “Wie bent u gaan zien, toen gij uitging om Johannes te zien? Ging u heen om iemand te zien die zo mooi gekleed gaat als een priester?” Nee, dat soort kust de baby’s en begraaft de doden. Hij zei: “Wat zijt gij gaan zien? Een riet door elke wind bewogen?”

Ze zeiden: “Kom hierheen, Johannes. Wij zullen je meer betalen als je bij ons predikt, en wij zijn de grootste organisatie.” Niet Johannes. Nee, hij ging dat nooit bekijken.

Zei: “Wat bent u dan gaan zien, toen u heenging om Johannes te horen en te zien? Een profeet?” Hij zei: “En Ik zeg u, méér dan een profeet. Indien u het kunt ontvangen, dit is degene van wie de profeet sprak dat hij zou komen: ‘Ik zal Mijn boodschapper voor Mijn aangezicht uitzenden, en hij zal de weg des Heren bereiden.’”

Hij was een boodschapper van het verbond. Hij zei: “Er is uit een vrouw geen mens geboren die zo groot is als hij.” Zie? Dat is de soort man die God deed opstaan voor die dag, Elia, een man uit het woud: Johannes evenzo. Ziet u? De geest van Elia was op Johannes. En Hij zegt dat wanneer het weer een vrouwenwereld wordt, dat die geest weer zal opstaan; vóór de komst van de Here, wanneer de aarde zal worden verbrand en de rechtvaardigen zullen treden op de as der goddelozen, als as onder hun voeten.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)