3 augustus

Dag 235

En wanneer zij u heenbrengen zullen in de synagogen, en tot de overheden en de machten, zo zijt niet bezorgd, hoe of wat gij tot verantwoording zeggen, of wat gij spreken zult; want de Heilige Geest zal u in dezelve ure leren, hetgeen gij spreken moet.
Een onbezorgde Christen wordt voortgebracht voor de rechters

De kleine Stéfanus, zoals ik hem een paar minuten geleden noemde, ging er doorheen als een tornado. Hij was geen prediker. Hij was slechts een diaken, maar hij getuigde overal van de opstanding. Hij had God ontmoet. Proberen hem te stoppen? Wel, dat was als proberen het vuur te blussen in een brandend huis op een winderige dag in een droge tijd. Wel, iedere keer dat de wind er doorheen blies, ontstond er een nieuwe haard.

Zij sleurden hem voor de raad van het Sanhedrin. Kunt u beseffen wat dat is? Dat is zoals de Oecumenische raad. Alle godsdiensten komen daar samen onder de Oecumenische raad. Ze waren allemaal samengekomen onder de raad van het Sanhedrin. Farizeeën, Sadduceeën, Herodianen en wat al niet meer, moesten in die raad komen. En zij grepen hem, niet slechts één organisatie, maar de grote raad greep hem. “Wij zullen hem eens goed de schrik op het lijf jagen.”

Toen hij die morgen daar voor hen kwam, zei de Bijbel dat zijn gezicht eruit zag als van een engel. Hij zei: “Mannen broeders, laat mij tot u spreken. Onze vaderen woonden in Mesopotamië voordat zij naar Haran kwamen”, enzovoort. Zo ging hij door en gaf hun de Schriftplaatsen. Toen hij helemaal opgewonden raakte, kwam de Geest op hem en hij zei: “Gij hardnekkigen, onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest; zoals uw vaderen deden, zo doet gij.” Hij schaamde zich niet voor het Evangelie; schaamde zich niet voor het Woord. Hij was niet verlegen voor welke raad van het Sanhedrin ook. Nee.

Paulus stond voor Agrippa; hij die een Jood was en onderwezen onder Gamaliël, een grote hoogwaardigheidsbekleder. Maar op zekere dag op weg naar Damaskus kwam hij in de directe tegenwoordigheid van God. Een engel kwam uit de hemel neer in de vorm van een Vuurkolom, een Licht dat hem tegen de grond sloeg. Stond op en zei: “Here, Wie bent U?”

En Hij zei: “Ik ben Jezus.”

Staande voor Agrippa vertelde hij het verhaal opnieuw. Hij zei: “Ik schaam mij het Evangelie van Jezus Christus niet, want het is de kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft.” Zeker.

Nu vrienden, we zijn met de mensen door de tijdperken heengegaan (wij zijn echter over tijd). Maar laat mij dit zeggen. Iemand die eens in contact is gekomen met God, Die het Woord is, en het Woord is hem duidelijk gemaakt en aan hem gemanifesteerd, die schaamt zich daar niet voor. Het maakt u niet verlegen. Ik schaam mij er niet voor om te zeggen dat ik elk Woord van God geloof. Ik schaam mij niet wanneer de Here me zegt iets te zeggen; je zegt het en doet het. Ik schaam mij niet om te zeggen dat ik vervuld ben met de Heilige Geest. Ik schaam mij er niet voor om te zeggen dat ik met andere talen gesproken heb. Ik schaam mij er niet voor om te zeggen dat onze Here mij visioenen heeft getoond. Ik schaam mij er niet voor om te zeggen dat Hij Dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwig.

“Als u gebracht wordt voor stadhouders en koningen terwille van Mijn Naam, bedenk dan niet wat gij zult zeggen, want het zal u in die ure gegeven worden. U bent het niet die spreekt, maar Mijn Vader Die in u woont. Maar wie zich voor Mij en Mijn Woord zal schamen in dit geslacht, voor hem zal Ik Mij schamen voor Mijn Vader en de heilige engelen.” God helpe ons om ons niet te schamen, maar helpe ons om een levend getuigenis te zijn.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

  Download
  E-Book
  E-BookE-Book
  ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
  ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
  ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
  English (Engels)