16 oktober

Dag 309

En Jezus riep, en zeide: Die in Mij gelooft, gelooft in Mij niet, maar in Dengene, Die Mij gezonden heeft. En die Mij ziet, die ziet Dengene, Die Mij gezonden heeft. Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een iegelijk, die in Mij gelooft, in de duisternis niet blijve. En indien iemand Mijn woorden gehoord, en niet geloofd zal hebben, Ik oordeel hem niet; want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make. Die Mij verwerpt, en Mijn woorden niet ontvangt, heeft, die hem oordeelt; het woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatsten dage. Want Ik heb uit Mijzelven niet gesproken; maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen zal, en wat Ik spreken zal. En Ik weet, dat Zijn gebod het eeuwige leven is. Hetgeen Ik dan spreek, dat spreek Ik alzo, gelijk Mij de Vader gezegd heeft.

Zij [Babylon] hadden de beste wetenschappers ter wereld. Zij hadden de beste legers ter wereld. Zij hadden de beste strijdwagens ter wereld. De best getrainde mannen die er waren. Zij waren superieur. Zij stonden ver boven elk van de andere naties. En in werkelijkheid keek de rest van de naties naar hen op of boog zich voor hen neer.

En wanneer een natie in die toestand komt, dan denken ze dat ze gewoon alles kunnen doen wat ze maar willen en dat hun niets kan gebeuren. Maar onthoud, ongeacht hoe hoog de muren zijn, God kijkt uit de hemel naar beneden. En God haat zonde. Hij houdt van de zondaar maar Hij haat zijn werken: zonde.

En in deze grote stad waren ze zeer slecht geworden. Ze dachten: “Wel, we kunnen gewoon doen wat we maar willen, omdat er niets is dat ons kan deren.” Als dat niet precies het beeld is van onze natie vandaag, God eenvoudig afwijzen. Nu, toentertijd wezen ze Gods genade ook af.

Ze hadden een profeet in die stad genaamd Daniël. En u kunt zich voorstellen dat een man van God de zonde en het bedrog kon zien zoals het was. Hij schreeuwde het er tegen uit, maar zij lachten hem uit en zeiden als het ware: “Die oude kerel weet niet waar hij het over heeft.” En zo is het vandaag, dat ons volk in deze dag zo onbezorgd is geworden over God dat wij het gevoel hebben gekregen dat we gewoon op iedere soort manier kunnen leven en vrijuit gaan. Maar dat kunt u niet; u zult nooit in staat zijn dat te doen. God zal zonde oordelen.

Iemand sprak enige tijd geleden met mij en zei: “Prediker, onze grondslag van Amerika werd gefundeerd op de eerbied en het respect van onze voorvaderen. Zij waren godsdienstige mannen, daarom zal God onze natie voor altijd beschermen.”

Hij zal niet meer respect hebben voor ons dan Hij had voor Israël. Israël was Zijn geroepen en uitverkoren volk. En toen ze hadden gezaaid, oogstten ze wat ze hadden gezaaid. En dat geldt voor de individu. Ongeacht hoe heilig, tot welke kerk wij beweren te horen, of hoe goed wij proberen te leven, God is aan Zijn Woord verplicht ons te oordelen overeenkomstig wat Hij heeft gezegd.

En ik heb deze bewering gedaan: als deze natie aan het oordeel ontkomt, zal God verplicht zijn Sódom en Gomórra op te laten komen en Zijn verontschuldigingen aan te bieden dat Hij hen heeft doen zinken en verbranden vanwege hun zonden, want wij zijn net zo slecht als Sódom en Gomórra ooit waren. En als Hij Sódom en Gomórra heeft verbrand wegens hun zonden, en Hij handelt met ons niet op dezelfde manier, dan zou Hij onrechtvaardig zijn en hun Zijn verontschuldigingen aan moeten bieden. God hoeft zich voor niets en niemand te verontschuldigen. Zonde zal worden geoordeeld en het zal worden bestraft, net zo zeker als dat er een God is Die het oordeel kan vellen. En Gods oordeel is heilig; God is heilig. En om die reden moeten Zijn oordelen en Zijn werken rechtvaardig en heilig zijn, want het betaamt een heilig God voor Zijn werken en Zijn oordelen.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Handschrift op de muur   9 maart 1958

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)