1 november

Dag 325

En de dag der ongehevelde broden kwam, op denwelken het pascha moest geslacht worden. En Hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: Gaat heen, en bereidt ons het pascha, opdat wij het eten mogen. En zij zeiden tot Hem: Waar wilt Gij, dat wij het bereiden? En Hij zeide tot hen: Ziet, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik waters; volgt hem in het huis, daar hij ingaat. En gij zult zeggen tot den huisvader van dat huis: De Meester zegt u: Waar is de eetzaal, daar Ik het pascha met Mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote toegeruste opperzaal wijzen, bereidt het aldaar. En zij, heengaande, vonden het, gelijk Hij hun gezegd had, en bereidden het pascha.

Ik merkte op dat iedereen sprak over het hebben van gemeenschap. Nu, wat laat mensen dit doen, en waarom komen we bij elkaar zoals we dikwijls hebben gedaan om gemeenschap met elkaar te hebben? Wat is de oorzaak dat deze ontbijten zo’n indruk maken, zoals broeder duPlessis een paar ogenblikken geleden zei? Ik stem met hem samen dat het een van de meest indrukwekkende tijden in mijn leven is als we met zo’n gemengde groep van mensen van verschillende denominaties bij elkaar komen om te eten en gemeenschap te hebben; in de eerste plaats gemeenschap.

En we merken op dat eten gemeenschap met zich meebrengt. Waarom hebben we een ontbijt? Waarom komen we niet gewoon samen en praten? Maar er is iets met eten dat een gemeenschap brengt.

En nu, hebt u Jezus opgemerkt bij het einde van Zijn levensreis? Hij wilde een kleine tijd van gemeenschap hebben met de discipelen, daarom riep Hij hen apart en richtte een tafel aan en brak brood en zegende het en ze aten. En het laatste avondmaal was een gemeenschap met Zijn discipelen, vlak voordat Hij overstak naar het andere land om onze Hogepriester te zijn.

En vandaag denk ik, als ik rondkijk en rijke mensen zie en arme mensen, die allemaal contact hebben met elkaar, dat er iets is wat we op één gemeenschappelijke grond hebben en dat is christelijke gemeenschap. En ieder persoon, misschien zoals de broeder die vertelde dat de Here hem gezegend had met zoveel geld. En de andere mensen - misschien denkt u dat u niet zoveel geld hebt en u wilt uw getuigenis niet geven - maar God heeft ú iets gegeven, het is zoals broeder duPlessis zei, wat Hij deze man níet heeft gegeven. Het is allemaal verschillend.


Aanhalingen genomen uit de predikingen:

  • Gemeenschap   11 juni 1960
  • Zich schamen voor Hem   11 juli 1965

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)