24 november

Dag 348

Als nu Pilatus van Galiléa hoorde, vraagde hij, of die Mens een Galileër was? En verstaande, dat Hij uit het gebied van Herodes was, zond hij Hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd; want hij was van over lang begerig geweest Hem te zien, omdat hij veel van Hem hoorde; en hoopte enig teken te zien, dat van Hem gedaan zou worden. En hij vraagde Hem met vele woorden; doch Hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de Schriftgeleerden stonden, en beschuldigden Hem heftiglijk. En Herodes met zijn krijgslieden Hem veracht en bespot hebbende, deed Hem een blinkend kleed aan, en zond Hem weder tot Pilatus. En op denzelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkander; want zij waren te voren in vijandschap tegen den anderen.
Een aantal rijke dames kijken toe bij de verhoring van Jezus

Als het mensen iets zal gaan kosten, willen zij er niets mee te maken hebben. Zo is het vandaag. Als het u uw bingopartijtjes gaat kosten, uw feesten, uw sigaren, uw vuile grappen, al de vuiligheid en de dingen van de wereld. De reden waarom zij het niet willen is omdat het ze iets zal gaan kosten, uw grote maatschappelijke naam met een heleboel geschitter er omheen. Maar het zal u een naam geven die geschreven is in het levensboek van het Lam, die nooit vergaat. Dus moet u uw keuze maken; u hebt een vrije morele keuze. O, ontvang Gods Kerstgave is mijn gebed voor u.

Ja, zij willen het niet, omdat het iets aan hen doet. Of wilde de regering het? De regering wilde Hem niet. Herodus wilde Hem niet. Zeker niet. Waarom niet? Hij zou zijn programma gaan veranderen. En de regering wil Hem vandaag niet. We worden geacht een christelijke natie te zijn. Wel, de Verenigde Naties willen Hem niet. Zij zullen buiten Hem om ieder ander idee in de wereld aannemen, maar zenden nimmer een gebed op. Er is geen gebed bij hun vergaderingen. Zij zullen daar ingaan en ‘elkaar afmaken’, zoals de oude straatuitdrukking luidt. Zij willen Christus niet. Hij zou hun programma’s moeten veranderen; daarom willen zij Hem niet. Zij wilden Hem toen niet; zij willen Hem nu niet. De kerken wilden Hem niet omdat Hij het oneens was met hun geloofsbelijdenissen. Hij vertelde hun wat zij waren, zei: “Gij adderengebroed, gij gewitte wanden.” Hij noemde hen van alles wat maar bedacht kan worden. Vertelde Herodus, zei: “Ga, vertel die vos.” En wat is smeriger dan een vos? Wat stinkt meer en is lager dan een vuile oude vos? Jezus zei: “Dat is wat hij is.” Dus Hij noemde zwart “zwart” en wit “wit”. Hij noemde fout “fout” en goed “goed”. Maar dat wilden zij niet. De kerken vandaag willen geen voorganger die gevuld is met de Heilige Geest, die het er echt uitgooit en u vertelt wat goed en fout is. Zij willen het niet. Zij zullen hem heel snel ontslaan. De raad van diakenen zal samenkomen en hem wegsturen en een ander nemen, die wel over hun geloofsbelijdenissen wil praten.

Broeder, ik ken geen geloofsbelijdenis dan Christus, geen wet dan de liefde, en geen boek dan de Bijbel. Dat hebben we nodig. Dat hebben de kerken nodig.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)