16 december

Dag 4

Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham. Abraham gewon Izak, en Izak gewon Jakob, en Jakob gewon Juda, en zijn broeders; En Juda gewon Fares en Zara bij Thamar; en Fares gewon Esrom, en Esrom gewon Aram; En Aram gewon Aminadab, en Aminadab gewon Nahasson, en Nahasson gewon Salmon; En Salmon gewon Boöz bij Rachab, en Boöz gewon Obed bij Ruth, en Obed gewon Jessaï; En Jessaï gewon David, den koning; en David, den koning, gewon Salomon bij degene, die Uria’s vrouw was geweest;
Rachab helpt de twee spionnen ontsnappen via een touw uit het raam

Zoals ik altijd al heb gezegd, het is niet de grote kerk; het is de grote God in de kerk. Het is niet de grote heilige berg, het is de grote Heilige Geest Die op de berg was. Het is niet de heilige man; het is de Heilige Geest in de man.

Kijk, zo was het met [Bethlehem]. Het was klein van formaat en lag meer in het dal en het was niet zozeer van aanzien; haar bevolking was gering en zo is het vandaag nog. Maar het was omdat God verkoos er iets te doen. Daar houd ik van: iets wat God kiest. Het geeft niet wat de mensen ervan vinden, als God het maar kiest.

Rachab, de hoer - waarvan wij allen weten - was een jong meisje dat door haar heidense vader en moeder op straat was gezet; ze hadden haar op straat gezet omdat ze mooi was, om zo voor hen een inkomen te verschaffen door prostitutie. En toch, binnenin dit immorele meisje dat op straat was gezet... ze had gehoord dat er een God was Die gebed beantwoordde. En bij de eerste gelegenheid die zij kreeg om die God te aanvaarden of iets voor Hem te doen, deed zij het. En God spaarde haar leven en redde haar vader en moeder en haar familie. Ze werd verliefd op een generaal uit het leger van Israël, volgens de geschiedenis, en trouwde met deze generaal. En hun verbintenis was wonderbaar. En tenslotte vestigden zij zich en woonden in Bethlehem.

En door deze generaal bracht zij een zoon ter wereld; ik kan nu niet op de naam van de generaal komen. Ik probeerde het. Ik dacht dat ik zijn naam hier had opgeschreven maar het is niet zo. Ik heb de naam van haar zoon, maar het was Rachabs zoon van deze generaal. Zijn naam was Salmon. Niet de Salomo die de tempel bouwde, de zoon van David, maar een andere Salmon. En deze Salmon bracht een zoon voort wiens naam Boaz was. En Boaz, o, we zijn allemaal bekend met de wonderbare geschiedenis van Boaz en Ruth.

Nu, ziet u, deze hoer was een heidense en ze was een verre grootmoeder van onze Here Jezus. En ook toen Boaz voortkwam, haar kleinzoon, en Ruth, de Moabietische, trouwde, trouwde hij ook een heidense. Wat Jezus ook een deel van de heidenen maakte, aards gesproken. Toen zij hun kind voortbrachten was zijn naam Obed. En Obed had een zoon en zijn naam was Jesse. En Jesse had een zoon wiens naam David was. Dit vond allemaal plaats in het kleine Bethlehem. Wat is het? De geslachtslijn van de Here Jezus, Zijn achtergrond waar de grote zogenaamde geestelijke mannen overheen keken.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)