8 maart

Dag 87

Wederom hebt gij gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult den eed niet breken, maar gij zult den Heere uw eden houden. Maar Ik zeg u: Zweert ganselijk niet, noch bij den hemel, omdat hij is de troon Gods; Noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank Zijner voeten; noch bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des groten Konings; Noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet een haar kunt wit of zwart maken; Maar laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit den boze.
Een aantal oosters geklede mannen spreken met elkaar.

Een kleine jongen waarvan ik wist, in een bepaalde stad, was aan het rondsnuffelen op een vliering en hij vond op deze oude vliering, of kleine zolderkamer, een oude koffer, en terwijl hij in deze koffer zocht, vond hij daarin een kleine gele postzegel. Hij was geel van ouderdom. En hij nam hem mee naar zijn vriend die postzegels verzamelde en hij zei: “Hoeveel wilt u me geven voor deze postzegel?” Wel, hij verwachtte vijf of tien cent omdat hij wellicht een ijsje in gedachten had.

Hij keek ernaar, de verzamelaar, en hij wist dat het een waardevolle postzegel was, daarom zei hij: “Ik zal je er een dollarbiljet voor geven.”

Wel, dat was een goede snelle verkoop voor de kleine knaap. Hij nam de dollar in ontvangst; de postzegelverzamelaar nam de postzegel. En snel ging hij de straat op voor zijn ijsje.

En de postzegelverzamelaar begon aan de zegel te werken. Een paar weken later verkocht hij hem voor vijfhonderd dollar. En een poosje daarna werd hij verkocht voor ongeveer drie duizend dollar. En nu zeggen ze dat hij een kwart miljoen dollar waard is.

Zie u? Het was het gele papiertje niet, omdat u het zelfs niet zou hebben opgeraapt als het op straat had gelegen. Maar wat het zo waardevol maakte was wat op dat gele papiertje geschreven stond.

En zo is het vanavond; het is slechts een stuk papier, niet erg waardevol papier, maar het is wat erop geschreven staat wat zoveel waarde heeft, want het is het Woord van God. En al de hemelen en aarde zullen voorbijgaan, maar dat Woord zal nimmer voorbijgaan.

Een man is zo goed als zijn woord. U bent precies zo goed als uw woord. Ik ben precies zo goed als mijn woord. Als ik u niet op uw woord kan nemen, wil ik niet met u samenwerken. Ik wil dat u ten opzichte van mij ook zo bent, en we moeten hetzelfde zijn ten opzichte van God. Als Hij Zijn Woord niet kan houden dan wil ik weten Wie God is, Die Zijn Woord kan houden. Want Hij zei: “Heb geloof in God.”

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)