Een interview met Jack Vissing toegevoegd

9 augustus 2014

Procureur Jack Vissing, de zoon van burgemeester Richard L. Vissing van Jeffersonville, spreekt over William Branham (2014).

Jack Vissing, een vooraanstaande procureur in Jeffersonville, kende William Branham en gaf in 2014 een interview aan VOGR (Voice Of God Recordings) over zijn ervaringen met William Branham en over de Second Street Bridge in Jeffersonville. Jack Vissing is niet alleen een ervaren advocaat, maar ook een hoog gerespecteerd lid van de gemeenschap in Jeffersonville. Zijn familieleden zijn al voor tientallen jaren leiders geweest in deze gemeenschap. Zijn vader, Richard Vissing, was de langst zittende burgemeester in de geschiedenis van Jeffersonville (20 jaar), en tevens een persoonlijke vriend van William Branham. Jack volgt niet de leringen van William Branham en bezoekt geen aan hem verbonden kerkelijke gemeente; hij is een loyaal en actief lid van de lokale Saint Luke's Church Of Christ  (een Duits Luthers kerkgenootschap).

Lees het interview hier.

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

English (United States)