27 maart

Dag 106

Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan; Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.

Ik zou die generatie met deze vandaag willen vergelijken, waarin we miljoenen hebben die toetreden tot kerken, we hebben er tienduizenden. En God komt neer om opnieuw in Zijn gemeente te leven en om dezelfde dingen te doen als die Hij daar deed, om Zichzelf Dezelfde te maken gisteren, heden en voor immer en voortdurend keren de mensen het de rug toe. Sommigen om populair te zijn, sommigen om te vermijden een keuze te maken. De mensen worden ertoe gedwongen. U moet een keuze maken. U kunt geen neutraal standpunt innemen. U moet “ja” zeggen of “nee”. U zult nooit die deur verlaten als dezelfde persoon die binnenkwam. U kunt het niet. U hebt een keuze te maken. Maak hem voor Christus deze morgen.

Zij dachten dat alles wat aan de kerk toebehoorde gered zou worden. Jezus zei: “Eng is de poort en smal is de weg en slechts weinigen zullen er zijn die hem zullen vinden.”

Laat ik u waarschuwen vanmorgen, gemeente, wees voorzichtig. Er is tijd voor nodig vandaag in onze eigengerechtige, zelfgenoegzame generatie van huichelachtigheid waarin we leven, een uur waarin mannen en vrouwen in de kerken staan en in de kerkbanken Gods lofliederen zingen en die kerk uitlopen en sigaretten roken, whisky drinken, naar dansfeesten gaan en leven voor de wereld, en vuile smerige grappen vertellen en zichzelf “Christenen” noemen. Wanneer mannen en vrouwen uit de kansel of de kerk kunnen lopen, weg van de plaats van de kracht van de opstanding, waar datzelfde Messiaanse teken onder hen vaardig is, en niet een nieuwe schepping in Christus zijn, dan is er iets fout. Terwijl de kranten het kunnen uitbazuinen en van kust tot kust, heen en weer, van de bevroren gebieden van het noorden tot de tropische oerwouden van het zuiden, God zendt het, en de mensen keren het voortdurend de rug toe. Wat kunnen wij dan zeggen? Wat kunnen we doen? We keren terug naar de Schriften waar Hij zei: “Eng is de poort en smal is de weg en slechts weinigen zullen er zijn die hem zullen vinden.”

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)