7 april

Dag 117

In diezelve tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde! dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard. Ja, Vader! Want alzo is geweest het welbehagen voor U. Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren.

Kijk, de Bijbel is geschreven in woorden, maar de Bijbel is een liefdesverhaal aan de gemeente. Toen ik hier niet lang geleden - een paar jaar geleden - predikte over Abraham en Sara die weer terugkeerden tot een jongeman en meisje terwijl ze ongeveer honderd jaar oud waren, lachte een prediker me uit en stuurde een brief, en diezelfde prediker schreef er niet lang geleden een boek over en verspreidde dat over het land. God liet Abraham en Sara terugkeren tot een jongeman en meisje. Ik kan dat bewijzen met de Bijbel.

Maar ziet u, de Bijbel kunt u nimmer leren in een seminarie. Dat klinkt verschrikkelijk grof maar de Bijbel zei, God zei: “Hij heeft het verborgen voor de ogen van de wijzen en verstandigen en zal het openbaren aan kinderkens, degenen die willen leren.” Klopt dat? Hij zal het openbaren aan kinderkens. U hoeft niet knap te zijn om de Bijbel te begrijpen. U moet een nederig hart hebben.

De Bijbel is Gods liefdesverhaal aan Zijn gemeente, wat verborgen is voor al de geleerdheid in de wereld. Het wordt slechts gekend door één geleerdheid: dat is door knieologie, als u er ooit over hebt gehoord. Weet u wat ik bedoel? Neer op uw knieën.

Nu, de Bijbel hier, u moet tussen de regels door lezen om het goed te krijgen. Nu, mijn vrouw die daar achteraan zit, als zij mij een brief schrijft, ziet u... Ik houd erg veel van mijn vrouw, en wanneer zij mij een brief schrijft als ik weg ben overzee of zoiets, dan schrijft ze bijvoorbeeld: “Lieve Bill, hier zit ik vanavond; ik heb net de kinderen naar bed gebracht, en de telefoon ging gemiddeld om de vijf minuten. Ik ben erg moe.”

Nu, wat ze in de brief zegt is één ding. Maar ik houd van haar, daarom weet ik wat ze echt bedoelt. Begrijpt u? Dus dat komt omdat ik van haar houd. Ik begrijp haar.

Nu, de Bijbel zegt één ding, maar als u echt in liefde met de Auteur bent, dan begrijpt u wat Hij bedoelt. Ziet u, Hij openbaart het aan Zijn lieveling. Houdt u er niet van Zijn lieveling te zijn? Beslist. U hebt Hem lief en de Heilige Geest is precies daar en zegt: “Nu, de wijzen en verstandigen zouden denken dat het op deze manier is, maar lees even door dan zal Ik je laten zien wat Ik bedoel.” Zie? En weldra, weet u, is daar het hele beeld. U leest het gewoon een poosje en dan gaat u zitten en huilt, en staat op en loopt over de vloer, en huilt. Daar is het waar u echt iets van God krijgt. Amen.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • In het donkerste uur kwam Jezus   14 november 1955

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)