6 april

Dag 116

Toen begon Hij de steden, in dewelke Zijn krachten meest geschied waren, te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin! wee u Bethsáïda! want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch Ik zeg u: Het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in den dag des oordeels, dan ulieden. En gij, Kapernaüm! die tot den hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden tot op den huidigen dag gebleven zijn. Doch Ik zeg u, dat het den lande van Sodom verdragelijker zal zijn in den dag des oordeels, dan u.

En ik geloof werkelijk dat ieder woord van God, iedere belofte die Hij deed, waar is. En het is voor iedereen die het wil aanvaarden. En nu zijn er sommigen die proberen het te accepteren en het niet kunnen. Er zijn anderen die het wel kunnen aanvaarden. En sommigen krijgen het zonder het half te proberen. Wij moeten prediken dat genezing voor allen is, hoewel wij weten dat het zo niet is. Het is voor allen als zij het kunnen ontvangen, maar wij weten dat zij het niet allen kunnen ontvangen. Ik wil gewoon zo eerlijk tegenover u zijn als ik maar kan.

Wij moeten redding op dezelfde wijze prediken, dat redding voor allen is, maar wij weten dat allen het niet kunnen ontvangen. Niet alle mensen kunnen deze dingen zien. Jezus zei: “Zalig zijn uw ogen die kunnen zien, uw begrip, want velen zijn er die het niet kunnen begrijpen.”

En Goddelijke genezing is voor mensen die geloven. Maar u kunt niet geloven tenzij er iets in u is om u te doen geloven.

En als dan de werken waren gedaan, zei Jezus, in Sodom en Gomorra, die waren gedaan in de steden van Kapernaüm en die steden waar Hij door was gegaan, dan zouden ze zijn blijven staan tot op deze dag.

En ik zeg: “Als de werken, de machtige werken die in Phoenix gedaan zijn, zouden zijn gedaan in Sodom, dan zou het gebleven zijn tot op deze dag en het niet op de bodem van de Dode Zee hebben gelegen.”

Nu, het is omdat alle mensen er naar grijpen, allen die ziek zijn. Maar als zij slechts even zouden stilstaan en proberen te overwegen wat het Woord betekent. Geloof is door het horen van het Woord, het Woord van belofte. Als u geen belofte hebt, dan waagt u zich daar op uw eigen geloof. Maar als u een belofte van God kunt nemen, is dat Gods belofte aan u.

De vrouw die Zijn kleed aanraakte had daar geen belofte voor. Maar haar geloof, zonder belofte, verkreeg haar genezing. Nu, als zij haar genezing kon verkrijgen door haar geloof, zonder belofte voor wat zij deed, hoeveel te meer behoorden wij onze genezing te krijgen door geloof in een belofte die God voor ons manifesteert en betuigt en tot ons heeft gebracht door Zijn Woord, God Die langs kwam en Zijn Woord bevestigde.

Kijk naar deze kleine baby’s, die ik net heb opgedragen. Zij beiden zijn een wonder van God, gingen het medisch begrip voorbij. Ziet u? Denk gewoon aan de dingen die werden gedaan.

Nu, is God een aanziener des persoons? Zeker niet. Als Hij de één geneest, zal Hij de ander genezen. Er is slechts één ding dat u moet doen, dat is dat geloof aanwenden. En dat geloof is iets dat u weet; niet iets dat u aftast, waarnaar u raadt. U wéét het. Er gebeurde iets.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)