5 april

Dag 115

Doch waarbij zal Ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan de kinderkens, die op de markten zitten, en hun gezellen toeroepen, En zeggen: Wij hebben u op de fluit gespeeld, en gij hebt niet gedanst; wij hebben u klaagliederen gezongen, en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, noch etende, noch drinkende, en zij zeggen: Hij heeft den duivel. De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: Ziet daar, een Mens, Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaren en zondaren. Doch de Wijsheid is gerechtvaardigd geworden van Haar kinderen.

En om die reden herkenden zij Jezus niet, omdat hun tradities ze hadden weggevoerd. Ze dachten dat de Messias zou komen, en ongetwijfeld bouwden ze een tempel en zeiden: “Hij zal vanaf de gangen van de hemel komen. Het orkest van engelen zal spelen en Hij zal op die manier komen.” En hoe kwam Hij? Geboren in een stal waar koeien en dieren waren, in een kistje met stro, en men dacht dat hij onwettig geboren was, Zijn vader en moeder waren niet getrouwd. O my. De duivel schilderde een afschuwelijk beeld van Hem af.

En ze zeiden: “Een Man als dat? Nee. Van welke school kwam Hij? Waar kreeg Hij Zijn opleiding? Wel, Zijn vader was een timmerman en dan zeggen dat Hij de Zoon van God is?” Kijk, dat konden ze niet geloven. Maar toch, Hij was zo buitengewoon dat zij het niet konden ontkennen dat het daar was. En toen zeiden ze gewoon: “O, Hij is van de duivel.” En dat is vandaag hetzelfde. Ze noemen het precies zo, want wijsheid wordt gerechtvaardigd door haar kinderen.

Terwijl ik gisteravond een opmerking maakte, voelde ik het over het gehoor gaan; het kwam met een enigszins eigenaardig gevoel terug. Ik had gezegd: “Opleiding is het merkteken van de antichrist geweest door alle tijdperken heen.” Opleiding is de ergste vijand geweest die het Evangelie ooit heeft gehad. Luister. Ik ben van mijn onderwerp af, maar even een moment. Laten we even de geslachtslijn nemen. Daar waren Kaïn en Seth. Abel werd gedood en Kaïn werd in zijn plaats gezet: dood, opstanding van Christus. En Kaïns kinderen waren allemaal knap, intelligent, wetenschappers, steeds maar door tot de dagen van Noach. En de kinderen van Seth waren eenvoudige boeren, schapenfokkers, landarbeiders de hele weg door. Het is altijd op die manier geweest. Ziet u?

Toen Jezus kwam, kijk waar ze waren, de Farizeeërs en Sadduceeërs en leraars. Religieus? O! Heilig? My, u kon geen vinger op hun leven leggen. Maar, ziet u, ze waren ongelovigen. Ieder die één leesteken van Gods Woord betwijfelt is een ongelovige. Het maakt me niet uit hoe religieus u bent; Satan is ook religieus. U zult het Woord moeten geloven. En wanneer u de Heilige Geest hebt, zal de Heilige Geest ieder woord, iedere zin bekrachtigen met een “Amen.” Het zal er nooit vanaf nemen. Het zal het geloven.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)