25 december

Dag 13

En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galiléa, uit de stad Nazareth, naar Judéa, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt (omdat hij uit het huis en geslacht van David was); Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.
Jozef leidt de ezel met Maria een drukke straat in

Een van de grootste gaven die God ooit aan de wereld heeft gegeven was Jezus Christus; we weten dat. En nu wil ik vanmorgen spreken over Zijn Goddelijkheid: Wie Hij is. Velen zien Hem als een kleine Baby Die daarginds in de wieg ligt, enzovoort. Maar dat was slechts één van de beelden, slechts één voor het opvoeren van het drama, om het te brengen tot wat Hij werkelijk is: Zijn Goddelijkheid.

En er wordt in de Schrift over Zijn komst gezegd dat er sinds de dagen van Johannes over Hem gesproken werd. Zelfs helemaal terug in Genesis werd er geprofeteerd dat het vrouwenzaad de kop van de slang zou vermorzelen; werd dit Kind beloofd, Jezus Christus. En hoe Hij verder kwam door al de profeten, bijna iedere profeet die in de Bijbel wordt beschreven, sprak van Zijn eerste en tweede advent, dat Hij naar de wereld komen zou.

Jezus kwam drie keer. Hij kwam de eerste keer om Zijn gemeente te verlossen. Hij komt de tweede keer om Zijn gemeente te ontvangen. Hij komt de derde keer met Zijn gemeente. Elk ding in de Bijbel verloopt in drie-eenheden, drieën; maar allemaal in één Christus. Onthoud, de eerste keer om Zijn gemeente te verlossen, de tweede keer om Zijn gemeente te ontvangen, de derde keer met Zijn gemeente als Koning en koningin.

Nu, maar betreffende Zijn eerste komst, daar willen we een poosje over spreken; en dan over Zijn bestaan hier; en dan over Zijn tweede komst; en dan over de derde keer, zo de Here wil. Nu, in deze dagen was er een grote vervolging tegen de kerk. Keizer Augustus had een geweldig plan gemaakt om alle mensen belasting te laten betalen. En dat werd slechts gedaan voor één doel, namelijk dat Gods grote profetie in vervulling zou gaan.

Wanneer u ziet dat er in de Bijbel iets is dat een beetje mysterieus lijkt en u een beetje achterdochtig maakt, dan hoeft u slechts één ding te doen: geef God slechts een beetje tijd. God heeft geen haast. Wij zijn degenen die gehaast raken. Geef God gewoon een beetje tijd en dan zult u zien dat de oude profetische wielen, tandraderen, regelrecht in het beeld rollen; het zal zich ontwikkelen, net zoals een foto zich ontwikkelt.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • De Godheid van Jezus Christus   25 december 1949

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)