25 april

Dag 135

En Hij zeide tot hen: Komt ook de kaars, opdat zij onder de koornmaat of onder het bed gezet worde? Is het niet, opdat zij op den kandelaar gezet worde? Want er is niets verborgen, dat niet geopenbaard zal worden; en er is niets geschied, om verborgen te zijn, maar opdat het in het openbaar zou komen. Zo iemand oren heeft om te horen, die hore. En Hij zeide tot hen: Ziet, wat gij hoort. Met wat maat gij meet, zal u gemeten worden, en u, die hoort, zal meer toegelegd worden. Want zo wie heeft, dien zal gegeven worden; en wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.
Een olielamp aan vier kettinkjes

Wanneer God deze bruid versmelt met die Geest, dan versmelt het de individu samen met die Geest. Zie? Dan bent u in dat Koninkrijk geboren en dan is hetzelfde leven dat in deze gemeente was in die gemeente en in die, die, die, die. En hetzelfde leven dat in het omhulsel was, de Wijnstok, Jezus, is in het lid dat Hij heeft voortgebracht. Glorie! “Met dezelfde dingen die Ik doe; de werken die Ik doe, zult gij ook doen.” Daar is het ware lid van het lichaam van Christus; niet een soort naam die er aan opgehangen wordt. De werken van die individu bewijzen waar hij vandaan komt. Daar is leven dat getuigt wat hij is.

“Tot welk lichaam behoort u?”

“Het lichaam van Christus.”

“Wel, waar hebt u zich erbij gevoegd?”

“Dat deed ik niet; ik werd er in geboren. Ik werd er in geboren.”

U hoeft hun dat niet te vertellen. Zij weten wat er is gebeurd. “Hoe kunt u een kaars aansteken en er een korenmaat overheen zetten?” zei Hij. Zie? Nee, nee.

Wanneer u in dat Koninkrijk van God geboren bent, dan is het leven, hetzelfde leven dat in Jezus was daar. Dan bent u in zielen geïnteresseerd. Dan hoeft u mensen niet te smeken om naar het altaar te komen. U hoeft niet iemand te smeken te komen zoeken met hen die bij het altaar staan. Die dingen vloeien automatisch, omdat het in u is verzegeld. U bent een onderdeel van God. U bent verzegeld met de Heilige Geest.

Nu, weet u wat de Heilige Geest betekent? Het betekent niet: “Ik ben opgesprongen en heb gejubeld en ik had een vreemd gevoel.” Die dingen zijn in orde. Ik ben opgesprongen en jubelde en had vreemde gevoelens. “Ik sprak in tongen.” Ik geloof dat de Heilige Geest in tongen spreekt. Zeker! “Ik heb uitgelegd.” Beslist. Dat geloof ik ook. Maar dat is het niet. Daar spreek ik niet over. Er kan hier ergens een lek zijn. Er kan hier een lek zijn in uw geduld. Laat iemand u eens op één kant van uw gezicht slaan. Keert u de andere toe? Maar u zegt: “Die vuile huichelaar.” Dan is er ergens iets lek gesprongen. We kunnen dat beter met rust laten. In orde. Maar weet u wat ik bedoel? Maar wanneer u in het lichaam van Christus bent verzegeld, dan bent u Geest-vervuld, en u bent een zoon van God.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)