27 april

Dag 137

Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad, hetwelk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid; Hetwelk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is ‘t het meeste van de moeskruiden, en het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken.
De zaaier die zaad werpt in goede grond, rotsen, onkruid en vogels...

Nu hebben we vandaag zoveel gekregen onder emoties, enzovoort, dat soort dingen. Ik heb er niets tegen te zeggen, dat is een zaak tussen God en het individu. Maar wat mij betreft, ieder woord, iedere actie moet uit deze Bijbel vandaan komen. Als het Gods Woord is weet ik dat het waar is. Als God, de Bijbel, het bevestigt en zegt dat het waar is, met een belofte, dan is het de waarheid. Het is iemand die geloof heeft gevonden, die daar op dat Woord staat en het opnieuw laat leven. “Jezus Christus Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer.” Wanneer wij dat in Gods belofte zien staan, kunnen wij volhardend zijn. Wij kunnen echt geloven, daar staan omdat het Gods belofte is. Blijf er precies bij staan, ongeacht hoe lang het duurt, het zal naar voren komen.

U weet dat Hij een keer sprak over het zaad van een mosterdplant, of geloof als een mosterdzaad, het kleinste. Een mosterdzaad behoort tot de kleinste zaden die er tegenwoordig op aarde zijn. Maar wat is het? Het zal zich met niets vermengen. Mosterdzaad zal zich met geen enkel ander vermengen. U kunt van kool en spinazie koolraap maken, enzovoort, en u kunt verschillende producten voortbrengen door het kruisen van zaden. Maar mosterd kruist niet, zij vertellen mij dat u het met niets kunt kruisen. Het is mosterd en het blijft mosterd.

Wanneer een mens het Woord van God neemt, ongeacht hoe klein dat geloof is, maar als het zich niet zal vermengen met enig ongeloof, zal het hem naar het licht voeren. Sommigen van ons hebben groot geloof dat zelfs wonderen zal bewerkstelligen. Sommigen hebben slechts genoeg om er aan vast te houden totdat het gebeurt. Maar als het oorspronkelijk geloof is en u hebt er een houvast op, dan zal niets u er vanaf kunnen schudden. Het zal niet mixen. Dan is die persoon volhardend. Hij heeft volharding. Ongeacht hoeveel mensen zeggen: “De dagen van wonderen zijn voorbij”, hij gelooft het niet. Hij houdt vol omdat hij aan de voorwaarden heeft voldaan en dat Woord in een hart van geloof heeft laten inzinken, het gelovend. Daar blijft hij.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)