28 april

Dag 138

Een andere gelijkenis sprak Hij tot hen, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welken een vrouw nam en verborg in drie maten meels, totdat het geheel gezuurd was. Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet. Opdat vervuld zou worden, wat gesproken is door den profeet, zeggende: Ik zal Mijn mond opendoen door gelijkenissen; Ik zal voortbrengen dingen, die verborgen waren van de grondlegging der wereld.
Een vrouw doet zuurdeeg in het deeg

Waar zijn de gebedsdiensten de hele nacht door, die wij gewend waren te hebben? Wat is ermee gebeurd? Waar is die diepe ernst en het aanhouden bij God? Wat is er aan de hand? Wij zijn ervan afgesneden. We hebben het langzamerhand nagelaten.

Zonde is zo verleidelijk. O, het is betoverend. En het heeft een erg aantrekkelijk voorkomen, dat heeft zonde. Het is zo onschuldig. Wel, het ziet er zo onschuldig uit. Luister daar niet naar!

Enige tijd later, toen Jozua het land innam, vertelde God hem: “Vernietig totaal alles wat er is, laat niets over.” Wel, zou u zich enkele van die Israëlietische vrouwen kunnen voorstellen die een kleine baby optillen? “O, is hij niet lief? Kijk ernaar, hij heeft zelfs nog geen tandjes.”

Jozua zei: “Dood hem.”

De moeder zei: “O, ik ben een moeder. Ik kan die baby niet doden.”

“U moet het. Geef hem hier.”

Waarom? Hij mag er nu wel lief uitzien, maar hij zal opgroeien en precies als zijn vader worden. U kunt zonde niet koesteren. Er moet mee afgedaan worden, niet met handschoenen aan, maar met blote handen. Wij willen aardig zijn. Dat wil iedereen. Maar wat is aardig? Wij willen nederig zijn. Wat is nederigheid? Wij willen vol mededogen zijn. Wat is mededogen?

Jezus, een Man vol erbarmen, liep langs twee of drieduizend mensen; waterhoofd-baby’s, kreupelen, blinden, verlamden, verschrompelden. Hij had erbarmen. Wat deed Hij? Liep daarheen naar wat de Vader Hem toonde, een man die misschien een prostaatkwaal had of zoiets, en genas hem en wandelde weg en liet de overigen achter: een Man vol mededogen.

Nu, onze Engelse woorden brengen de mensen op een verkeerd spoor. Zie? Dat is menselijke sympathie; dat is geen mededogen. Er bestaat heel veel verschil tussen sympathie en mededogen. Het zijn in alle opzichten twee verschillende woorden. En wij gebruiken ze eender.

Nu, het Woord maakt geen enkel gebruik van mededogen; het moet gehoorzaamd worden. Blijf bij dat Woord, het maakt niet uit hoe erg het snijdt. Hoe zou u erover denken om baby’s af te maken en onschuldige vrouwen en dergelijke, zogenaamd? Een beetje zuurdesem doorzuurt het hele deeg. Dat is hetzelfde als wat in het verleden begon met Eva. Het zag er verschrikkelijk vernuftig uit. “Wel, je zult wijs zijn. Zeker zul je niet sterven. Hij is te goed. Hij zou je niet doden. Maar voorzeker zul je niet sterven.” Maar God zei dat u wel zou sterven. Dit bracht de hele zaak aan het rollen, precies daar. U moet bij dat Woord blijven, ongeacht wat dan ook.

Veronderstel niet; geloof. Redeneer niet. Kennis heeft redenering; geloof heeft geen redenering. Geloof houdt er gewoon aan vast.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)