21 mei

Dag 161

Een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Maar zo wie Mij verloochend zal hebben voor de mensen, dien zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Nu, u werd niet tien jaar geleden gered, of twee jaar geleden, of drie jaar geleden. Ik werd niet zeventien jaar geleden gered. Ik werd tweeduizend jaar geleden gered. Maar ik nam het zeventien jaar geleden aan.

Nu, Jezus kwam niet naar beneden en stierf alleen voor mij, of stierf alleen voor u. Hij beëindigde het zondevraagstuk. Maar het zal ons nimmer enig goed doen totdat we het aannemen. Het is uw aanvaarding van Hem als uw persoonlijke Verlosser. En het is door geloof dat u het aanvaardt en het gelooft.

Nu, in Hebreeën 3:1 zegt de Bijbel dat Hij de Hogepriester is van onze belijdenis. Nu zit Hij aan de rechterhand des Vaders om voor ons te bemiddelen op onze belijdenis.

Nu, onthoud, het is niet hoeveel u huilt; het is niet hoeveel u zich bekeert; het is niet hoe luid u tot God kunt roepen; het is niet hoe oprecht u kunt zijn; het hangt er vanaf hoeveel geloof u hebt als u tot Hem komt. Hij redt u niet op de verdiensten van uw gebed. Hij redt u niet op de verdiensten van uw rechtvaardigheid. Hij redt u op de verdiensten van uw geloof. Het is door geloof dat u bent gered, en dat door genade.

Nu, u komt naar het altaar in het besef dat u een zondaar bent en u hebt spijt over uw zonden. U bekeert zich van wat u hebt gedaan. En u kunt daar blijven en week in week uit huilen. En dat zou u nimmer redden tenzij u in uw hart gelooft dat u gered bent. Is dat zo? Dan belijdt u het.

Nu, Hij kan niets voor u doen totdat u het belijdt. Is dat waar? Want Hij is de Hogepriester van (voegwoord), van uw belijdenis. “Als u Mij voor de mensen belijdt, dan zal Ik u belijden voor de Vader.” Klopt dat? “Wat u zegt dat Ik hier voor u heb gedaan, dat is wat Ik tegen de Vader zeg wat Ik voor u heb gedaan.” Hij is de Hogepriester. Begrijpt u dat, jongeman? De Hogepriester van uw belijdenissen.

Nu, hier zit Hij dan om te bemiddelen op mijn belijdenis, en ik heb een recht om te belijden dat Hij alles voor mij heeft gedaan wat in de verlossende zegeningen bestaat. Daar bent u er.

Wat waren de verlossende zegeningen? “Hij werd verwond voor onze overtredingen, verbrijzeld voor onze ongerechtigheid, de straf van onze vrede was op Hem, door Zijn striemen zijn wij genezen.” Is dat waar? Dat is het eigendom van iedere gelovige. Dat is voor mij.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • De manifestatie van de Geest   17 juli 1951

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)