22 mei

Dag 162

Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn. Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig. En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig. Die zijn ziel vindt, zal dezelve verliezen; en die zijn ziel zal verloren hebben om Mijnentwil, zal dezelve vinden.
De Exodus (uittocht) uit egypte

We weten allemaal van Abraham hoe God hem riep uit het land der Chaldeeën en uit de stad Ur en tegen hem zei zich af te scheiden van zijn verwanten.

God roept mannen of vrouwen; Hij roept voor een afscheiding. Nu, dat is de moeite die de hedendaagse kerken hebben; zij willen zich niet afscheiden van de oude vleselijke ongelovigen. Dat is de reden dat we niets verder kunnen komen. We komen in die ene vleselijke stroom terecht en we zeggen: “O, Jim is een goeie jongen al drinkt hij. Ik ga met hem mee naar de biljartzaal, maar ik biljart niet. Ik ga met haar naar het feestje; ze vertellen vieze moppen enzovoort, maar ik vertel er niet één.”

Kom uit van hen! Dat is juist. Scheid u af! “Raak het onreine niet aan en Ik zal u aannemen”, spreekt de Here. “Span niet samen met ongelovigen; in een ongelijk juk met elkaar.” Doet u dat niet. Scheid uzelf af.

En God riep Abraham om zich van al zijn familieleden af te scheiden en met Hem te wandelen. Broeder, soms betekent het dat u een kerk moet verlaten. Het betekende dat voor Paulus; hij moest zijn kerk verlaten; voor velen betekende het dat. Soms betekent het dat je je huis moet verlaten. Soms betekent het vader en moeder te verlaten en alles achter te laten. Ik zal niet zeggen dat dit altijd moet, maar soms moet het. Het betekent dat u alles tussen u en God opzij moet zetten om met Hem alleen te wandelen. O, die gezegende, lieflijke gemeenschap, die gemeenschap die u hebt wanneer u uzelf afscheidt van de dingen van de wereld en de vleselijke gelovigen die lol over u maken, en alleen wandelt met Christus. Hoeveel keer heb ik God daarvoor gedankt! Hij zei: “Ik zal u in deze huidige wereld vaders en moeders geven. Ik zal u vrienden en bekenden geven. En Ik zal u nimmer verlaten; noch zal Ik u in de steek laten. Ofschoon de hele wereld u de rug toekeert, Ik zal met u meegaan tot aan het einde van de weg.”

Wat is het een gezegend voorrecht als iemand de uitdaging krijgt om de Here Jezus te volgen, om zich af te scheiden van al zijn wereldse relaties, om de Here te volgen. En als blijkt dat iemand zich niet goed weet te gedragen en zichzelf voordoet als een Christen maar van vleselijke dingen houdt, dan is het het beste voor u om snel naar een andere partner uit te zien. Dat is juist. En als er niemand met u wil meegaan, dan is er Eén Die beloofde met u mee te zullen gaan: dat is de gezegende Here Jezus. Hij zal met u meegaan.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)