16 februari

Dag 66

Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelven, alzo heeft Hij ook den Zoon gegeven, het leven te hebben in Zichzelven; En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is. Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen; En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis.
Een kind speelt met een leeuw, beer, wolf en aait een koe.

Zoals ik zei, in de donkere middeleeuwen, in het jaar 1500, toen de Katholieke hiërarchie zich vestigde en kerk en staat verenigde, was dat het post-millennium. Zij dachten dat zij absoluut in het duizendjarige rijk waren, omdat de gemeente haar plaatsvervanger ontvangen had, één zoals Christus om op de troon te zitten. Kerk en staat waren verenigd en alles was goed geworden, en dat geweldige duizendjarige vrederijk was aan de gang. Zij geloven dat nog steeds. Maar dat is een dwaling. Omdat het duizendjarig rijk niet kan komen, niet ingeleid kan worden, zonder de komst van Christus.

Christus brengt het duizendjarig rijk binnen. Hij is de Zoon der voorspoed; en als Hij komt, dan zullen er duizend jaren komen. En als het er is, zal er de opname van de gemeente zijn en dan de terugkeer van Christus. En bedenk nu, wat is het volgende waar wij naar uitzien? De opname van de gemeente.

Nu, haal de opname van de gemeente en het oordeel voor de witte troon niet door elkaar. Omdat er bij de opname van de gemeente geen oordeel is (zie?), u hebt het hier al gekregen. Zo is het. Want zij die in Christus zijn, zijn vrij van het oordeel. Jezus zei: “Hij die Mijn woorden hoort en gelooft in Hem, Die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal nooit in het oordeel komen, maar is overgegaan van dood in leven.”

Hoe doen wij dat? Wij komen in Christus en worden gedoopt in één lichaam (1 Korinthe 12), één lichaam. Wij worden gedoopt in het lichaam van Jezus Christus en God heeft dat lichaam reeds geoordeeld. Hij zou ons niet opnieuw in het oordeel kunnen brengen, want Hij heeft dat lichaam reeds geoordeeld. En door de gunst en genade van Christus brengt Hij ons in Zichzelf: 1 Korinthe 12. Door één Geest zijn wij allen in dat ene lichaam gedoopt en vrij van alle oordelen, omdat Hij voor ons de oordelen heeft ondergaan. O, bent u Hem niet zeer dankbaar? Hij droeg de oordelen voor ons: geen oordeel meer! Maar zij die weigeren in Hem te komen, dat lichaam, het mystieke lichaam! Hoe komen wij erin? Door handen te schudden? Nee. Door een brief? Nee. Door een bepaald soort doop, water? Nee. Door één Geest, Heilige Geest, zijn wij allen in dat lichaam gedoopt.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)