15 juli

Dag 216

Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams zaad, en hebben nooit iemand gediend; hoe zegt Gij dan: Gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een iegelijk, die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, de zoon blijft er eeuwiglijk. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Ik weet, dat gij Abrahams zaad zijt; maar gij zoekt Mij te doden; want Mijn woord heeft in u geen plaats. Ik spreek wat Ik bij Mijn Vader gezien heb; gij doet dan ook, wat gij bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hen: Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. Maar nu zoekt gij Mij te doden, een Mens, Die u de waarheid gesproken heb, welke Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. Gij doet de werken uws vaders. Zij zeiden dan tot Hem: Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij hebben een Vader, namelijk God. Jezus dan zeide tot hen: Indien God uw Vader ware, zo zoudt gij Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan; en kom van Hem. Want Ik ben ook van Mijzelven niet gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. Waarom kent gij Mijn spraak niet? Het is, omdat gij Mijn woord niet kunt horen. Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen. Maar Mij, omdat Ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet. Wie van u overtuigt Mij van zonde? En indien Ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij Mij niet? Die uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gijlieden niet, omdat gij uit God niet zijt.
Jezus leest een boekrol in een synagoge

Nu, ziet u wat Hij deed bij deze Joden? Toen Hij ze ontmoette, herkenden degenen het die tot leven waren voorbestemd. Mis dit niet, gemeente. Degenen die tot leven waren voorbestemd, herkenden het en geloofden het. Maar degenen die het niet geloofden werden afgewezen en verdoemd. Zei Jezus niet tegen deze heilige, geheiligde mannen die de Schriften van a tot z kenden, of dat beweerden... Hij zei: “U bent uit uw vader de duivel.” Dat is geheel juist.

Plaats zonde dus niet als roken, drinken, gokken; dat is geen zonde; dat zijn de attributen van ongeloof. Zonde is ongeloof. Misschien hebt u nooit een sigaret of drank aangeraakt, of hebt nooit iets kwaads in uw leven gedaan; maar als u Gods Woord niet gelooft bent u nog steeds een zondaar. Zonde is ongeloof. Er bestaan slechts twee geesten: één gelooft en de ander gelooft niet. We hebben al onze gedachten gebaseerd op een bepaald soort heilige daad, iets wat we willen doen, en iets wat we hebben gedaan. “Ik heb aan Jones wat kolen gegeven, ik heb een recht om naar de hemel te gaan.” U hebt geen recht op de hemel tenzij u God hebt geloofd, het hebt aanvaard op de basis van geloof op het gestorte bloed van Jezus Christus, de Zoon van God. Hebt geen rechten, voor geen enkele reden, ongeacht...

Misschien bent u een trouw lid, een trouw Pinksteraanhanger, Methodist, Baptist, of een trouwe Katholiek; het maakt niet uit tot welke kerk u behoort. Als u plechtig gelooft in Jezus Christus en Hem als uw persoonlijke Verlosser hebt aangenomen, en uw geloof in Hem rust, dan maakt het me niet uit naar welke kerk u gaat, u bent gered door geloof. Er bestaat geen heilige kerk; er zijn geen heilige mensen. Het is de Heilige Geest in de mensen wat het heilig maakt. Een heilige God Die onder de mensen leeft, Die maakt de heiligheid. Niet iets wat ik doe, iets wat u doet, of iets wat wij zouden hebben gedaan, maar het is wat God voor ons heeft gedaan, door Christus Jezus. Dat is de Bijbel.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)