14 juli

Dag 215

Zij zeiden dan tot Hem: Wie zijt Gij? En Jezus zeide tot hen: Wat Ik van den beginne ulieden ook zegge. Ik heb vele dingen van u te zeggen en te oordelen; maar Die Mij gezonden heeft, is waarachtig; en de dingen, die Ik van Hem gehoord heb, dezelve spreek Ik tot de wereld. Zij verstonden niet, dat Hij hun van den Vader sprak. Jezus dan zeide tot hen: Wanneer gij den Zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan, dat Ik Die ben, en dat Ik van Mijzelven niets doe; maar deze dingen spreek Ik, gelijk Mijn Vader Mij geleerd heeft. En Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd, wat Hem behagelijk is. Als Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem. Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

God houdt van de waarheid. En de waarheid zal u vrij maken. God wil dat u de waarheid weet. Christus is de Waarheid, de Heilige Geest voedt Zich op de waarheid... En als de Heilige Geest in u is, Hij voedt Zich op het Woord van God, en niet op televisie en tijdschriften als “True Story” en liefdesromans. Dat is waar u die uzelf Christenen noemt zich in verwikkelt.

Kijk even naar dit. In minder dan drie maanden tijds wist iedere teenager in het land van vijf jaar af tot achttien wie David Crockett was. Overal op straat hoorde je zingen: “Davy Crockett.” Een of ander verzonnen verhaal, nonsens: doodde een beer toen hij drie jaar oud was. Hoe belachelijk. Maar de kinderen willen mutsen van wasbeer dragen en van alles en geweren dragen opzij. O, de snuisterijenwinkels staan er overal vol mee. Nonsens.

En u Christenen met de boodschap van God - als de wereld dat kan overbrengen en een heleboel onzin en gedoe aan kinderen kan verkopen - hoeveel te meer behoren de Christenen het programma van de Here Jezus Christus over te brengen en de kracht van de Heilige Geest, de opstanding en eeuwig leven, de komst des Heren. Er zijn vanavond duizenden kinderen in Amerika die u alles zouden kunnen vertellen over Davy Crockett en geen woord weten over Jezus Christus.

Wat is er aan de hand? Omdat ze thuis blijven, hun hoofd in de televisie steken in plaats van in de Bijbel. Heb niets tegen televisie, als het voor Gods programma wordt gebruikt, in orde. Het was in de eerste plaats Gods manier. Wie maakte de geluidsgolven, enzovoort? Maar de duivel nam het en bedierf het, dat is alles wat ermee is.

Hollywood kreeg een houvast, elk ding waar ze een houvast op kunnen krijgen is verrot, omdat ze voor niets anders kunnen komen. Ik las in een tijdschrift over misdaden waar deze wereldberoemde vrouwen de straat van prostitutie opgaan voor vijftig dollar per nacht, met mannen levend, enzovoort, langs de hele kust, en dan houden ze er nog vier of vijf echtgenoten op na. En jullie, kleine meisjes, willen dat als jullie voorbeeld nemen? Terwijl de mannen daarginds, die verondersteld worden zulke filmsterren te zijn, enzovoort, zo met vrouwen leven tot de natuurlijke levenswijze verandert, en ze worden bedorven. En dan zeggen dat je daar een voorbeeld aan wilt nemen?

Kijk ginds naar Golgotha waar een Man aan een kruis hing en stierf. Het enige echte Voorbeeld dat ooit aan de wereld, aan menselijke wezens werd gegeven om naar te leven, is de Man Christus Jezus.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)