13 juli

Dag 214

Jezus dan zeide wederom tot hen: Ik ga heen, en gij zult Mij zoeken, en in uw zonden zult gij sterven; waar Ik heenga, kunt gijlieden niet komen. De Joden dan zeiden: Zal Hij ook Zichzelven doden, omdat Hij zegt: Waar Ik heenga, kunt gijlieden niet komen? En Hij zeide tot hen: Gijlieden zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt uit deze wereld, Ik ben niet uit deze wereld. Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik Die ben, gij zult in uw zonden sterven.

Zonde is ongeloof. De reden waarom de mensen vandaag in die toestanden zijn, en allerlei ziekten opkomen waar ze niets over weten, komt door de manier waarop ze leven. En ze leven in ongeloof. God zendt Zijn genade en Zijn boodschappers door het land die Goddelijke genezing prediken, en de mensen maken het ronduit belachelijk en zeggen dat het niets voorstelt. Hij zal de Heilige Geest zenden om zonde weg te nemen van een persoon en ze klasseren hen als een stel idioten. Dan zal God u gaan vragen: “Waarom deed u dat?” En we zullen op die dag antwoord moeten geven voor de houding die we aannamen ten opzichte van Zijn Heilige Geest en Zijn beloften.

Zonde is ongeloof. Elk persoon die niet gelooft is een zondaar. Hij mag zingen als een aartsengel in een kerk. Hij mag zelfs een diaken zijn in een kerk, of iets anders. Maar als de man Gods Woord niet gelooft, is hij een zondaar. “Wie niet gelooft is reeds veroordeeld.”

En kijk slechts naar de kritische wereld vandaag ten opzichte van de krachten en het Evangelie van Jezus Christus. Denk aan onze natie vandaag: hoe kritisch, hoe zonde aan alle kanten op de loer ligt. En toch gaan we naar de kerk. O, we zijn zeer godsdienstige mensen in het gaan naar de kerk. Dat was Israël eveneens. “Maar er is een weg die recht schijnt te zijn voor een mens, maar het einde daarvan is de weg des doods.”

Nu, we hebben een waarheid dat Jezus Christus redt van alle zonden, dat het bloed van Jezus Christus de gelovige heiligt, de gelovige vult met de Heilige Geest. Er is ruim voldoende Toxine, maar de mensen weigeren het te nemen. En dat is de reden dat we dingen hebben op de manier waarop we ze nu hebben.

Ik ontmoet voortdurend mensen die me vertellen: “Broeder Branham, ik kan maar niet stoppen met roken.” Ik ontmoette hier niet lang geleden een kleine vrouw en ze was in een restaurant. En het arme kleine ding zag eruit of ze om mee te beginnen tuberculose had, omdat de advertentie haar had verteld dat ze dun zou zijn als ze rookte. Beseft u eigenlijk wel dat dat de dood op u is die dat doet? Beseft u wel dat u uzelf doodt door zoiets te doen? Ze zei: “Ik kan het echt niet helpen. Ik moet het doen.” Nee, dat moet ze niet. De reden waarom ze dat doet is omdat ze de Toxine weigert. Er bestaat een Balsem voor.

Een man vertelde mij, een Christen (werd verondersteld dat te zijn), dat hij een bepaalde gewoonte had dat hij zijn hoofd niet kon afkeren voor vrouwen.

Ik zei: “Het is uw eigen fout.”

Hij zei: “Ik kan er gewoon niet mee ophouden.”

Ik zei: “U weigert de Toxine.” Dat is alles.

God kan die geest van u in een dergelijke moeilijke situatie en zo’n conditie heiligen. Zei: “Wel, kijk eens naar ze op straat.”

Ik zei: “Het maakt me niet uit wat ze zijn, je hoeft niet naar ze te kijken. Als God u de Heilige Geest geeft, dan ziet u naar iets beters uit dan dat, iets hogers, iets groters dan dat.” Het komt omdat zij de Toxine weigeren.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Balsem in Gilead   24 september 1959

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)