6 september

Dag 269

En de apostelen zeiden tot den Heere: Vermeerder ons het geloof. En de Heere zeide: Zo gij een geloof hadt als een mostaardzaad, gij zoudt tegen dezen moerbeziënboom zeggen: Word ontworteld, en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzaam zijn. En wie van u heeft een dienstknecht ploegende, of de beesten hoedende, die tot hem, als hij van den akker inkomt, terstond zal zeggen: Kom bij, en zit aan? Maar zal hij niet tot hem zeggen: Bereid, dat ik te avond zal eten, en omgord u, en dien mij, totdat ik zal gegeten en gedronken hebben; en eet en drink gij daarna? Dankt hij ook denzelven dienstknecht omdat hij gedaan heeft, hetgeen hem bevolen was? Ik meen, neen. Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt: Wij zijn onnutte dienstknechten; want wij hebben maar gedaan, hetgeen wij schuldig waren te doen.
Jezus zit buiten een tent aan een kampvuur en spreekt met zijn dicipelen

Om deze jonge vrouwen te zien komen, wenend, met een leven dat voor hen ligt. Zij staan op een kruispunt. Zij zijn het slachtoffer van omstandigheden. Beseft u, oude mannen, toen wij jongens waren, dat onze zonen tien keer meer verleidingen hebben dan wij hadden? Zuster, beseft u dat uw dochter tien keer meer verleidingen heeft dan u had toen u een meisje was? Wat zal haar dochter hebben? Kijk naar de dingen, de plaatjes die de duivel voorschildert. O, wat is het nodig dat wij bidden.

Nu, wij zullen opnieuw naar u teruggaan. Broeder, beseft u dat wij niet half zoveel bidden als onze vaders? Voorganger, weet u dat wij niet zoveel tijd op onze knieën doorbrengen als de voorgangers vóór ons deden? Vrouwen, beseft u dat u uw dochter niet onderricht en met haar bidt ‘s avonds zoals uw moeder met u deed? Hoe zit het daar dan mee? Wie is schuldig? Wij zijn schuldig. Er is geen weg omheen; wij zijn schuldig. Ik ben schuldig. Ik ben schuldig dat ik mijn taak van God niet doe zoals ik het zou moeten doen. Ik belijd dat ik verkeerd ben. Ik vraag God mij genadig te zijn.

Ik kijk hier buiten en zie de gelegenheden die ik gemist heb door onbeduidende dingen, kleine oude onbelangrijke dingen die niets betekenen. Ik schaam mij voor u als prediker van het Evangelie. Ik heb berouw voor God en vraag God mij te vergeven, en de gemeente mij te vergeven dat ik zo traag ben geweest met het werk van God. Door Gods genade en door Gods hulp zal ik niet luisteren naar wat iedereen probeert te zeggen wat je moet doen. Ze hebben een programma; ze hebben iets voor je te doen. Nonsens. Ik ken Gods programma; het staat hier in de Bijbel beschreven. En ik schaam mezelf als prediker van het Evangelie. Eén miljoen zielen gewonnen; ik behoorde tien miljoen zielen gewonnen te hebben. Ik ben een eind achterop.

Hoe staat het met u? Hoeveel zielen hebt u gewonnen sedert u in Christus bent? Christendom gaat gewoon van de een naar de ander. Hoeveel zielen hebt u gewonnen sedert u een Christen bent? Als u geen zielen wint, bent u schuldig. U bent onvruchtbaar; u hebt schande gebracht op de gemeente en het Evangelie. Hoeveel mensen krijgt u op woensdagavond naar een gebedssamenkomst? Als u het niet doet, behoorde u zich te schamen voor Christus. U bent schuldig en uw plaats is bij het altaar. Ik nodig u uit om met mij mee te komen voor bekering.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)