7 september

Dag 270

En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde, dat Jezus kwam, ging Hem tegemoet; doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus: Heere, waart Gij hier geweest, zo ware mijn broeder niet gestorven;
Martha probeert Maria over te halen om mee te werken

Hier komt Hij dan naar de stad. Daar zijn Martha en Maria die daar zitten. Duisternis, my, alle hoop is vervlogen. Lazarus was aan het wegrotten in het graf. Dat zijn gewoon woorden die u allemaal kunt begrijpen. Lag daar eenvoudig zo, en u kunt zeggen “verslechterde” als u dat wilt, maar hij was aan het rotten.

Op een avond zei ik dat ik zo ziek werd, dat ik braakte. En ze begonnen allemaal te lachen. Ik zei: “Ik ben even ziek wanneer ik braak als wanneer u overgeeft, dus wat is het verschil?” Ik zei: “Dat is precies hetzelfde.”

Probeer je niet mooier voor te doen, wees gewoon wat je bent. Dat is wat er vandaag met de mensen aan de hand is. Ze proberen te strak te worden. Dat is de waarheid. Amen. Ik meen dat, u niet? Amen. Ik geloof dat dat de waarheid is.

Het Evangelie is gekomen tot iets dat helemaal opgeblazen is, opgeleid. Ze zetten ze hier neer in deze seminaries, of begraafplaatsen, of wat het ook is. (Allemaal hetzelfde, allebei plaatsen des doods.) Een seminarie prediker doet me denken aan een kuiken uit een broedmachine. Een klein broedmachine-kuiken tjirpt en tjirpt en tjirpt, maar heeft geen mammie. Hij is er machinaal uitgekomen. Doet me ook denken aan een broedmachine prediker. Dat is juist. Houd vol. Ik houd van ouderwetse door God geredde Heilige Geest mensen en Heilige Geest acties. Waar. Het reageert. Dat is zo.

Merk nu op, snel. Nu, terwijl wij Hem hier deze stad zien binnenkomen, zat Martha daar. Ze had zich door de dagen heen gesleept, naar het scheen. Maar nu sprong opeens geloof omhoog. Iemand kwam en zei: “De Meester komt de stad binnen.”

O my, ik kan haar snel zien reageren. Het donkerste uur dat ze ooit had gezien, precies het donkerste uur dat dit kleine huis ooit had gezien. O, hun geliefde was dood. Vier dagen waren voorbijgegaan. Hun geloof in hun Meester Die hen uit de kerk had weggetrokken om Hem te volgen. Iedereen die Jezus volgde werd geweigerd om in de kerk terug te komen. U weet dat dat waar is. Hij was een fanaticus, beweerden zij. En wie Hem ook volgde werd uit de kerk gezet. Zij hadden de kerk en alles verlaten om Hem te volgen. En nu was Hij weggegaan en had hen verlaten terwijl hun broeder stierf.

Ik kan enigen van hen horen zeggen: “Nu, als er iets aan Hem is, waarom genas Hij dan niet Zijn vriend?”

Ik kan ze horen zeggen: “Ah, daar heb je het. Kijk, Hij ging er vandoor om dat te vermijden.” Zie?

En daar was het donkerste uur dat ze ooit hadden gezien. En toen kwam Jezus eraan. O my. Het donkerste uur, toen kwam Jezus eraan. Gewoonlijk komt Hij eraan in het donkerste uur.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Gelooft gij dit?   15 januari 1950

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)