20 juli

Dag 221

Te dier ure verheugde Zich Jezus in den geest, en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde; dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U. Alle dingen zijn Mij van Mijn Vader overgegeven; en niemand weet, wie de Zoon is, dan de Vader; en wie de Vader is, dan de Zoon, en dien het de Zoon zal willen openbaren. En Zich kerende naar de discipelen, zeide Hij tot hen alleen: Zalig zijn de ogen, die zien, hetgeen gij ziet. Want Ik zeg u, dat vele profeten en koningen hebben begeerd te zien, hetgeen gij ziet, en hebben het niet gezien; en te horen, hetgeen gij hoort, en hebben het niet gehoord.
Jezus praat met zijn dicipelen

Hij zei: “Ik heb het verborgen voor de ogen van de wijzen en verstandigen en geopenbaard aan kinderkens, zoveel als er willen leren.” Kinderkens! Maak uzelf gewoon nederig. Ga weg bij uw al uw geweldig grote opleidingen. Het is erg dat we daar ooit in terecht gekomen zijn, nietwaar? Dat is juist. Hier, het was een paar weken geleden dat ik bij een grote kerk stond, grote belangrijke kerk. En ze vertelden me iets en hij zei: “Kijk naar deze knaap hier. Hij is van de ‘Dag van de Late Regen’. En o, kijk daar eens. Hij heeft al de mensen erin mee gezogen, en al dat gedoe.” En het was een Volle Evangelie gemeente.

En ik zei: “Weet u wat er gebeurde?”

“O,” zei hij, “kijk, hij is van de ‘Dag van de Late Regen’.”

Ik zei: “Zo was u in het begin. Luther was iemand van de ‘Dag van de Late Regen’ voor de Katholieken. Wesley was iemand van de ‘Dag van de Late Regen’ voor de Lutheranen. Pinksteren was van de ‘Dag van de Late Regen’ voor de Methodisten. Het waren allemaal soorten ‘Late Regen’ dagen.” Is dat niet zo? Weet u wat er aan de hand is? Als uw kerk helemaal koud en formeel wordt, beweegt God eruit vandaan, laat u daar zitten en begint ergens anders. Dat is juist.

Nu, ik ben niet van de ‘Dag van de Late Regen’; ik ben gewoon uw broeder. Het maakt mij niet uit of u eerste regen, tweede regen, middel regen, allemaal regen of geen regen bent, het maakt mij helemaal niet uit. Ik houd hoe dan ook van u en wij zijn broeders.

Hij zei: “Wel,” (allemaal van deze grote kerk), zei: “onze beste leden gingen daarheen.”

Ik zei: “Deden ze dat?” Ik zei: “Waarom gingen ze weg?” Ik zei: “Kwam die man hierheen en trok hij ze toen weg?”

“Nee.”

Ik zei: “Wel, waarom gingen ze weg? U zei dat het uw beste leden waren.” Ik zei: “Omdat ze hongerig waren. Als u zou stoppen met zoveel theologie te onderwijzen en iederen Doctor, Ph.D., D.D.D. te noemen en God terug krijgt in de kerk, een kleine eenvoudige jongen krijgt die een overal draagt, met lang haar, die het Evangelie gaat prediken, dan zal het anders zijn.” Nu, dat is juist. Het kan me niet schelen als hij zijn abc niet kent, noch het verschil weet tussen spliterwten en koffiebonen. Laat mij u vertellen, broeder, zolang hij Jezus Christus kent, mag hij door z’n neus praten en “hit” en “hain’t” roepen, maar zolang hij God bij zich heeft zal er iets gebeuren in uw kerk, dat zal ik u vertellen. Ik zou dat liever hebben dan al de Ph.D.’s en al het andere; dat is psychologie. Ik wil God kennen in de kracht van Zijn opstanding. Dat is juist.

Hij zei: “Ik denk dat u wel gelijk hebt.”

Ik zei: “U bent nu niet ver van het Koninkrijk.” Amen.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Jehova Jireh   22 februari 1955

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)