21 juli

Dag 222

En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En Hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij, antwoordende, zeide: Gij zult den Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand; en uw naaste als uzelven. En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord; doe dat, en gij zult leven.

Nu, er zijn twee soorten liefde: er is menselijke liefde, waarvan het Griekse woord fileo liefde is en dan is er agapo liefde, wat de hoogste liefde is, of Goddelijke liefde. Nu, als je zoiets neemt als fileo liefde, als we dat hebben, liefde, bijvoorbeeld zoals een moeder voor haar baby heeft, die haar rechtstreeks in een brandend vuur zal drijven om het leven van die baby te redden. Het zal maken dat een man voor zijn geliefde te allen tijde zijn leven zal willen afleggen. Begrijpt u wat ik bedoel? Dat is slechts menselijke liefde.

Ik geloof dat er ergens in de Bijbel staat: “Zou een moeder haar zuigeling kunnen vergeten?” Er staat: “Dat zou kunnen, maar Ik zal u nooit kunnen vergeten, want u bent gegraveerd in de palmen van Mijn hand.” Dus hoe zou God ons ooit in de steek kunnen laten, of zoiets, zolang Hij ons op die manier liefheeft?

Ik vertel u wat u moet doen, kerkleden. Nu, er zijn enige leden die naar uw kerk gaan, ik weet dat ik nu spreek tot Protestanten en Katholieken, en ik spreek tot Calvinisten en Armenianen, maar dat betekent niets meer of minder. Doet u dit: als u echt een voortreffelijk persoon in uw kerk wilt zijn, naar welke kerk u ook gaat, krijg dan God lief met uw hele hart; en als u dat doet, zult u met uw hele hart liefde krijgen voor ieder lid van uw kerk, en voor ieder lid van ieder anders kerk.

Nu, dat kunt u niet bluffen. Nu, daar is iets mee wat mensen weten. Als er iets is waaraan ik het succes van mijn samenkomsten kan toekennen, aards gesproken, dan is het de wetenschap dat mensen zich ervan bewust zijn dat ik werkelijk van mensen houd. Ik houd gewoon van mensen. En dat weten ze. En je kunt ze daarmee niet voor de gek houden als je dat beweert of je zo voordoet.

Hetzelfde met christendom, als je je slechts voordoet als christen zul je er nooit succes mee behalen. Beslist niet. Het moet daar absoluut zijn. Dat is alles. Liefde zal dat doen.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Gelooft gij nu?   10 juni 1955

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)