25 maart

Dag 104

Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven? En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven? Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven dengenen, die ze van Hem bidden!
Een vader aait zijn zoontje over zijn bolletje

Ik heb een kleine slagzin die ik nogal eens zeg. Het zou goed voor u zijn om het te nemen. “Een winnaar geeft nooit op, en een die opgeeft wint nooit.” Denk daar even over na. “Een winnaar geeft nooit op, een die opgeeft kan niet winnen.” U moet volhouden. En voordat u zelfs begint, wees volkomen zeker dat u juist bent. En wees dan volhardend, laat niets u bewegen. Ga door. Ik heb er heel wat ervaring mee gehad, en u weet het. Ik weet dit ene ding: als u volkomen zeker bent dat u in de wil van God bent, als u volkomen zeker bent dat u geconcentreerd bent op Golgotha, dan zal niets u bewegen. U bent er.

Deze kleine vrouw, zij was een Griekse en een Syro-Fenicische, en ze had gehoord over de roem van Jezus. Nu, hoe komt geloof? Door het horen, horen van het Woord. Ze had van Hem gehoord. En, weet u, ze mag heel wat dingen hebben gehad die haar hinderden, daar zij een Griekse was. Geloof komt door het horen. Wij weten dat. En ze had heel wat dingen die haar hinderden, maar geloof vindt een bron waar geen ander iets over weet. Geloof vindt deze bron die niemand kan verklaren. Het is iets wat u weet. Anderen kunnen het niet zien, maar geloof ziet het. Geloof ziet wat het natuurlijke oog niet ziet. Maar het innerlijke oog ziet dat ding.

Nu, zij had Jezus nodig. Dat had zij. Het eerste wat u moet doen om Christus te vinden, is dat u moet weten dat u Hem nodig hebt. Als u denkt dat u Hem niet nodig hebt dan zult u Hem nooit vinden, omdat u Hem niet naarstig zoekt.

Hebt u dat Schriftgedeelte opgemerkt dat zegt: “Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan?” Eigenlijk is dat niet alleen maar kloppen, zoals [één keer kloppen] en er zal worden opengedaan. Niet slechts zeggen: “Wel, ik ging op weg, Here, hier ben ik, wilt U mij?” Nee, dat is het niet. Hij die zoekt, hij die klopt: voortdurend. Het moet overeenstemmen met het overige van de Schriften, zoals de onrechtvaardige rechter en de weduwe. Zij klopte voortdurend op zijn deur. Zij was volhardend. Als hij haar vandaag wegstuurde, stond zij er morgen weer.

Dat is de wijze waarop je God wilt bereiken. Houd bij Hem aan, elke morgen, elke avond, elke dag, al de tijd, voortdurend. Blijf gewoon zoeken, blijf vragen, blijf kloppen. Niet alleen maar een kort tijdje kloppen, moe worden en weggaan. Blijf daar gewoon staan. “Here, hier ben ik en ik ga niet weg. Ik ben nu op Uw handen en ik zal hier blijven. Wordt U vermoeid om te luisteren? Ik heb een geweldige tijd met kloppen omdat ik weet dat U komt.” Amen. Dat is wanneer er iets gebeurt. Hij moet u van Zijn handen af krijgen, dus komt Hij te voorschijn om u te antwoorden.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)