24 maart

Dag 103

Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uw paarlen voor de zwijnen; opdat zij niet te eniger tijd dezelve met hun voeten vertreden, en zich omkerende, u verscheuren.

Paulus spreekt erover. Naar de verkiezing zullen er 144.000 zijn (naar de verkiezing) die de Boodschap zullen geloven, uit letterlijk miljoenen die er [in Israël] zullen zijn. Er waren miljoenen in Palestina ten dage van Elia’s profetie, en zevenduizend werden er uit miljoenen gered. Nu, naar de verkiezing - terwijl er miljoenen Joden zich vergaderen in hun vaderland (het is een natie geworden), waarin zich miljoenen zullen bevinden - zullen er maar 144.000 uitverkorenen uitgenomen worden. Zij zullen de Boodschap horen.

Het is hetzelfde met de heidengemeente. Er is een bruid en zij is uitverkoren en zij zal geroepen worden naar de verkiezing. Let op, dit alles typeert volmaakt de gemeente - de uitverkoren gelovigen; anderen geloven niet. Je kunt het wel vertellen. Je vertelt iemand een waarheid en laat het bewezen worden door het Woord en het dan bevestigen: “Ik geloof het niet.” Speel er niet meer mee. Jezus zei het niet te doen. Hij zei: “Het is precies als parels voor de zwijnen werpen.” Zie? Hij zei: “Laat hen varen. Zij zullen zich omkeren en u onder hun voeten vertreden. Zij zullen de draak met u steken. Loop gewoon weg en verlaat hen. Als de blinde de blinde leidt...”

Een man kwam naar mij toe. Hij was overal aan het redetwisten geweest tegen Goddelijke genezing. En hij kwam naar mij toe en zei: “Ik geloof uw Goddelijke genezing niet!”

Ik zei: “My, ik veronderstel dat het geen enkel goed zou doen, omdat ik er geen heb, maar die van God is volmaakt.”

Hij zei: “Zoiets bestaat er niet.”

Ik zei: “Je bent te laat om dat te zeggen, makker. Ja, je hebt daarvoor te lang gewacht. Enkele jaren geleden zou je er misschien over hebben kunnen redetwisten, maar het is nu een ander tijdperk. Miljoenen kunnen hiervan getuigen.” Zie? Ik zei: “Je bent nu te laat, makker, om dat te kunnen zeggen.”

Hij zei: “Wel, ik geloof het niet, het maakt mij niet uit wat u doet.”

Ik zei: “Zeker niet. U kunt het niet.” Zie?

Hij zei: “Sla mij met blindheid.” Zei: “Als u de Heilige Geest hebt zoals Paulus, sla mij met blindheid.”

Ik zei: “Hoe kan ik dat doen als u al blind bent?” Ik zei: “Uw vader heeft u verblind voor de Waarheid.” Ik zei: “U bent al blind.”

En hij zei: “Ik zal het niet geloven, het maakt mij niet uit wat u ook zou doen - hoeveel bewijsmateriaal u zou kunnen aandragen of iets dergelijks; ik zal het toch niet geloven.”

Ik zei: “Zeker, het was ook niet voor ongelovigen; het was alleen maar voor gelovigen.”

Wat was het? Kijk, je weet dan meteen dat de verkiezing er niet is. Probeer het dan helemaal niet meer. Jezus deed hetzelfde. Hij zei: “Laat hen varen. Als de blinde de blinde leidt, zullen zij dan niet beiden in de put vallen?” Maar toen Hij kwam tot een kleine prostituée, vatte het vlam. Wat was het? Het was een uitverkoren zaad dat daar lag, dat het direct zag.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)