23 maart

Dag 102

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden. En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet? Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog? Gij geveinsde! werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog uit te doen.
De hamer van een rechter die gebruikt word om orde in de zaal te roepen.

Enige tijd geleden was een vriend van mij, John Sproule, in Alsace Lorraine, Frankrijk. En ze leidden hem rond door een tuin, hem en zijn vrouw, en wezen hun op de beelden enzovoort; en er was een beeld van Christus. John stond stil en keek ernaar en hij zei: “Broeder Branham, ik keek en het zag er gewoon niet goed uit. Ik begreep niet waarom ze een dergelijk beeld hadden neergezet als een eerbetoon aan Christus.” Hij zei: “Er was geen lijden, geen medelijden, het leek alleen maar een stuk steen dat daar hing, dat gebeeldhouwd was op een kruis”, en hij zei: “De gids zei tegen mij: ‘Geachte heer, hebt u misschien kritiek op het beeld?’”

Hij zei: “Ja, dat heb ik.”

Hij zei: “U kijkt er gewoon niet goed naar.” Hij zei: “Als u kijkt, daar staat een altaar onderaan.” Hij zei: “Nu, als u daar heen gaat, kniel dan neer bij het altaar en kijk omhoog, en kom dan terug en vertel mij wat u er van vindt.”

Dus hij ging erheen en knielde, zei hij, bij het altaar, hief zijn hoofd omhoog en zei dat zijn hart het bijna begaf. Daar was het lijden. Daar was de zielennood van Christus. De beeldhouwer had op het gezicht het wrede lijden dat Hij doormaakte uitgehakt en dat maakte het anders. Het bewoog de criticus tot tranen.

Op die manier is het met Gods Woord. Van Gods Woord wordt niet verondersteld dat het bestudeerd wordt als een krantenverhaal. Er wordt niet verondersteld dat het wordt uitgepuzzeld. Het is om neer te knielen, er naar op te zien en te zeggen: “God, wees mij genadig en geef mij geloof om Uw Woord te geloven. Ik aanvaard nu het bloed van de Here Jezus voor mijn zonden.” Dan zal het er heel anders uitzien. Het zal maken dat critici in Goddelijke genezing geloven. Het zal maken dat degenen zonder de Heilige Geest, die nimmer wederom geboren waren, niets over God wisten of de nieuwe geboorte, een zoeker worden van de Heilige Geest en niet meer argumenteren. Het zal een liefde in zijn hart geven wanneer hij door het bloed van Christus naar het Woord kijkt, waardoor hij zegt: “Ja, God. U stierf om dat Woord levend te maken voor mij.” Het zal uw hele houding veranderen. Het zal van u een ander persoon maken.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Gemeenschap   12 februari 1956

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)