22 maart

Dag 101

Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.
Gras en wilde bloemen

Wat met Elia toen hij van de berg Karmel afkwam? Was daar gedurende een lange tijd geweest en hij ontmoette een arme eenvoudige weduwvrouw, ze was een vreemdeling, een heidense. En toen hij haar daarginds ontmoette was ze bezig een paar stokken op te rapen op het erf. En God had hem verteld daar naar het huis van die weduwe te gaan. Wat een plaats voor de prediker om naartoe te gaan! Hier gaat hij op weg naar het huis van de weduwe en wat deed zij? Ze had twee stokken. Zei: “Wat bent u aan het doen?”

Zei: “Een paar stokken aan het oprapen. Ik heb precies genoeg meel om een paar maïskoeken te maken. Dat is alles wat ik nog heb. Het heeft al drie jaar niet geregend, dan zal ik deze maïskoeken maken en ik en mijn jongen zullen ze opeten en sterven.”

Hij zei: “Maak er eerst één voor mij.” Halleluja. Oh, ik weet dat ik een beetje gek ben, maar ik sta toch aan de kant van de Here. Zei: “Maak er eerst één voor mij, want ZO SPREEKT DE HERE...” Daar hebt u het.

Wat is het? “Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid”, niet het Koninkrijk van God en wat lawaai, niet het Koninkrijk van God en wat emotie, niet het Koninkrijk van God en een beetje dit of dat, maar God in Zijn gerechtigheid en al die andere dingen zullen u toegeworpen worden.

Nu, die weduwe hoorde dat. “Geloof komt door het horen, het horen van het Woord.” Ze zei: “Dat is het Woord des Heren, want dat is een heilige man Gods. Dat is Gods profeet en ik weet dat het de waarheid is en dat dat het Woord van God is.”

Nu, ze rende niet naar de overkant om haar buren te vragen hoe ze het moest doen. Ze wilde het haar buren niet gaan vertellen, zeggend: “Wel, wat denken jullie ervan? De prediker die bij mijn huis staat zegt dit. Suzie, hoe denk jij daarover?” Ze liep door en begon uit te gieten. Ze liet gaan wat ze had om meer te kunnen krijgen. Dat is wat de wereld vandaag nodig heeft, een goed ouderwets loslaten van wat u hebt. Halleluja.

Ze goot uit zodat ze gevuld kon worden. Ze goot al de olie die ze had en al het meel dat ze had uit voor de prediker, voor het Koninkrijk van God. En toen ze het daar allemaal ingoot, kwam God neer en vulde de meelkruik en vulde het olievat. Ze goot het weer uit voor het aangezicht van de prediker en Hij kwam terug en vulde het weer. Elke keer als zij uitgoot, vulde Hij. Ik zeg vandaag, dat als de mens al deze onzin van tekeer gaan en christendom nabootsen zal uitgieten, en de Heilige Geest die plaats zal laten innemen, dat er een opwekking zal beginnen in de Eighth and Penn Street die door het hele land zal zwepen. Stop de onzin. Ga terug naar het Woord van God.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)