11 oktober

Dag 304

Wee u, gij blinde leidslieden, die zegt: Zo wie gezworen zal hebben bij den tempel, dat is niets; maar zo wie gezworen zal hebben bij het goud des tempels, die is schuldig. Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, het goud, of de tempel, die het goud heiligt? En zo wie gezworen zal hebben bij het altaar, dat is niets; maar zo wie gezworen zal hebben bij de gave, die daarop is, die is schuldig. Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, de gave, of het altaar, dat de gave heiligt? Daarom wie zweert bij het altaar, die zweert bij hetzelve, en bij al wat daarop is. En wie zweert bij den tempel, die zweert bij denzelven, en bij Dien, Die daarin woont. En wie zweert bij den hemel, die zweert bij den troon Gods, en bij Dien, Die daarop zit. Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij vertient de munte, en de dille, en den komijn, en gij laat na het zwaarste der wet, namelijk het oordeel, en de barmhartigheid, en het geloof. Deze dingen moest men doen, en de andere niet nalaten.
Kain en Abel brengen hun offer

Het is één ding om iets te onderwijzen; het is iets anders wanneer God het bevestigt en zegt dat het de waarheid is. Het is één ding om iets te zeggen: het is iets anders om iets te doen. Het zijn niet de hoorders; het zijn de daders. “Toon mij uw geloof zonder uw werken en ik zal u mijn geloof tonen,” zei Paulus, “door mijn werken.” Als u het gelooft, handelt u ernaar. Dat is het. En dan wordt uw geloof werken en dan kan God met u meegaan.

“Wij weten dat U een Leraar bent van God gezonden”, wij Farizeeërs.

“Wel, waarom komen jullie dan niet en doen met Mij mee? Waarom geloven jullie Mij niet?”

“Wel, natuurlijk, omdat wij reglementen hebben. En onze reglementering is een traditie van de oudsten die zeggen dat als je niet tot het Sanhedrin behoort of tot de denominatie hier in Jeruzalem, wel, dan zullen we allemaal worden geëxcommuniceerd. En daarom kunnen we het niet aannemen.” En toch waren ze gewillig toe te geven dan geen mens de dingen kon doen die Hij deed tenzij God met Hem was. Waarom? God bewijst Zijn Evangelie. God deed dat altijd.

Nu, mijn geestelijke broeders en zondagsschoolonderwijzers, laten we samen even overleggen. Wist u dat religie één ding is en redding iets anders? Wist u dat dit al in Genesis begon? Beseft u dat Kaïn een religieus persoon was, net zo religieus als Abel? Hij kwam voor de Here. Hij besefte dat hij sterfelijk was: hij moest sterven. En hij bouwde een altaar voor de Here, een kerk. Hij bracht iets mee en bracht een offer aan de Here. Hij betaalde als het ware zijn tienden en zijn offers aan de Here. En daarbij knielde hij neer en aanbad de Here.

Als dus het horen bij een kerk, en het ondersteunen van de kerk, en het binnenbrengen van uw tienden en offers, en neerknielen en aanbidden alles is wat God vereist dat een mens zal doen, dan zou Hij onrechtvaardig zijn om Kaïn te veroordelen, omdat Kaïn ieder onderdeeltje deed van de godsdienst die Abel had. Maar de enige manier waarop Abel rechtvaardig kon zijn, was door een geestelijke openbaring dat het niet door werken was, maar door geloof. “Niet degene die werkt, maar degene die gelooft.” En het waren geen appels en perziken en peren of vruchten van het land die ons uit de hof van Eden brachten, maar het was het bloed.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Jezus Christus Dezelfde gisteren, heden..   6 augustus 1955

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)