10 oktober

Dag 303

Maar wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat ingaan. Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij eet de huizen der weduwen op, en dat onder den schijn van lang te bidden; daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen. Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij zijt.

Onze Amerikaanse mensen in Hollywood bijvoorbeeld. Toen ik daar was, vond ik daar zoveel mensen die acteurs zijn. Ze staan zoveel voor de camera dat ze, wanneer ze op straat zijn, de een of andere persoon uit het verleden nadoen. En zij lopen op straat en zij zijn nog steeds aan het toneelspelen: Farizeeërs. En het is niet alleen in Hollywood. We hebben het in Jeffersonville. U kijkt teveel naar de televisie. Dat is er aan de hand. Zo is het. Dat is juist. Toneelspelers, Farizeeërs, proberend te handelen als iets wat u niet bent; doen alsof.

Je vindt dat niet alleen op straat. Je vindt het in de preekstoel. Je hebt personen die de preekstoel ingaan; ze krijgen een preekstoelstem: “Wel, ik vertel u, broeders”, een preekstoelstem, toneel spelend. Farizeeër, huichelaar: spreek zoals u op straat spreekt. Probeer niet iets op te voeren. Ik haat het om iemand te zien die iets probeert op te voeren.

Heel wat zusters doen soms alsof, weet u, evenals de mannen; als je naar hun huis gaat hoor je ze zeggen: “Jan, ga daar in de hoek zitten! Ik heb je toch gezegd dat je niet zou gaan.”

“Ja, mijn liefste.”

De telefoon gaat. “O, hallo...” Farizeeër, jij toneelspeler; houd op met je zo te gedragen.

Wees jezelf. Handel normaal, natuurlijk; dan zullen de mensen meer van je denken. Probeer niet te handelen als iemand anders; u bent die niet. Wees gewoon jezelf.

Maar al die aanstellerij, Farizeeër, handelen als iemand anders terwijl je het niet bent. Ik houd daar niet van. Je weet nooit hoe je een dergelijk persoon moet nemen. Je weet niet waar je met hem staat. Hij weet zelf niet waar hij staat, omdat hij het ene in zijn hart is en iets anders met zijn mond; dus is hij een toneelspeler. Ik houd daar gewoon niet van. Het heeft net teveel weg van iets wat niet juist is, wat wordt opgevoerd.

Maar het Amerikaanse volk laat de kleine meisjes hier uitgaan om te kijken naar sommigen van deze vrouwen uit Hollywood die een bepaalde vulgaire jurk hebben aangetrokken. Het eerste wat er gebeurt, weet u, is dat zij daarbuiten op straat hetzelfde aan heeft: toneelspelers, Farizeeërs. Zo is het.

Dan zie je iemand, een prediker, door het land gaan met een bediening. Je ontdekt dat er een paar Farizeeër toneelspelers aankomen met een opvoering, nabootsing. Het komt voor bij elke soort levenswandel: toneelspelers. Het is erg. Waarom bent u niet gewoon uzelf? God zal meer van u denken. Iedereen weet toch wel wie u bent. Uw leven spreekt wat u bent, speel dus geen toneel.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)