9 oktober

Dag 302

Toen sprak Jezus tot de scharen en tot Zijn discipelen, Zeggende: De Schriftgeleerden en de Farizeën zijn gezeten op de stoel van Mozes; Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt dat en doet het; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet. Want zij binden lasten, die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, en leggen ze op de schouderen der mensen; maar zij willen die met hun vinger niet verroeren. En al hun werken doen zij, om van de mensen gezien te worden; want zij maken hun gedenkcedels breed, en maken de zomen van hun klederen groot. En zij beminnen de vooraanzitting in de maaltijden, en de voorgestoelten in de synagogen; Ook de begroetingen op de markten, en van de mensen genaamd te worden: Rabbi, Rabbi! Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders. En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Een is uw Vader, namelijk Die in de hemelen is. Noch zult gij meesters genoemd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus. Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn. En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelven zal vernederen, die zal verhoogd worden.

Dat is wat ik altijd heb gezegd tegen deze Volle Evangelie Zakenlieden: “Probeert u nooit predikers te zijn.” De predikers hebben het al moeilijk genoeg om de zaak recht te houden. En dan brengen wij het er vaak slecht vanaf, en om dan uitgerekend een zakenman te nemen die zelfs helemaal niet geroepen is voor het werk. Kijk, als je dat doet, stap je over je grenzen heen.

En u zou hier een les uit kunnen leren. Er zijn veel mensen ergens die vanavond, zelfs in de preekstoel, staan te prediken die daar niet behoorden te zijn, omdat het meer om een maaltijdbon gaat of om populair te zijn onder de mensen, of om iets meer te hebben dan iemand anders, of om iemand te prijzen die je schouderklopjes geeft, of iets dergelijks. Kijk, soms worden ze een priester.

Jezus zei: “Gij eet de huizen van de weduwen op, en verlangt de voorgestoelten, en doet voor de show lange gebeden.” Hij zei: “U zult er alleen maar een zwaarder oordeel door ontvangen.” Zie?

We moeten nooit tot die plaats komen. We moeten ons altijd herinneren dat God wil dat we nederig zijn. De weg omhoog is naar omlaag. Verneder uzelf en u zult verhoogd worden. En als u uzelf verhoogt, zult u worden vernederd.

Nu ontdekken wij dat [Uzzia] probeerde de plaats van een prediker in te nemen, waarvoor hij niet was gekwalificeerd. Toch zegende God hem en was hij een groot man. Hij had zijn koninkrijk versterkt tegenover al de naties van de wereld. Ze brachten hem eerbewijzen en schapen en vee. En hij had herders en wijngaardeniers en, o, van alles. Hij leefde in luxe; toen begon hij opgeblazen te worden.

We ontdekken dat zelfs een kerk, een lokale kerk, nederig kan zijn en een kleine plaats heeft waar men de Here dient met oprechtheid van hart; en laat het eens wat beter met hen gaan, iemand helpt hen en ze krijgen een fijne kerk, of ze proberen het een beetje beter te maken dan die andere op de hoek, en dan loopt de samenkomst met vooruitgestoken borst in het rond. Kijk, we moeten ons herinneren dat dat de verkeerde zaak is.

God vertelde Israël: “Ik vond u in het veld in uw bloed,” en de toestand waarin ze was, “en toen u was opgegroeid en mooi geworden, toen...” keerde ze God de rug toe en speelde ze de rol van een hoer, en nodigde iedereen uit haar te bezoeken. En we zien dat God daar absoluut niet van houdt.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)