9 november

Dag 333

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd. Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom weder tot u. Indien gij Mij liefhadt, zo zoudt gij u verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen tot den Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik. En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschied is; opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken; want de overste dezer wereld komt, en heeft aan Mij niets. Maar opdat de wereld wete, dat Ik den Vader liefheb, en alzo doe, gelijkerwijs Mij de Vader geboden heeft. Staat op, laat ons van hier gaan.

Hij is het enige succesvolle en zekere geluk, en vrede. Dat is een reden om tot Hem te komen. O, ik weet dat u als een idioot kunt lachen, of u kunt hier weggaan en lachen tot u hysterisch wordt vanwege een grap die een filmster lanceerde of iets dergelijks. Of iemand zou een beetje teveel gedronken kunnen hebben en lachen tot hij verdwaasd is. Maar dat brengt geen vrede. Er bestaat geen andere vrede en geen ander geluk dan het komen tot Jezus Christus.

Ik heb mensen zich mooi zien voordoen. Ik heb jonge vrouwen gezien die probeerden zich op te doffen met hun nieuwe jurken aan en deden alsof ze gelukkig waren; ze waren het niet. Ze maken slechts een geschilderd vuur; je kunt je niet warmen bij een geschilderd vuur. U hebt jonge mannen gezien die zich proberen in te beelden dat hun spieren zo groot waren dat je kon proberen er een spijker doorheen te slaan zonder hem zelfs aan te raken, en het lemmet van een mes zou op hem dubbel klappen; geef hem slechts een paar jaar en hij is veranderd in oud en gerimpeld. Er is geen eeuwig geluk buiten Christus. Kijk hier, ik zal ieder van u hier vanavond in volkomen gezondheid plaatsen, uw gezin zit in volmaakte gezondheid om u heen. Hoe zit het met mamma die hier niet is? Hoe weet u dat uw vader op dit moment niet stervende is? Hoe weet u of een van uw kinderen hier vandaan niet juist enige ogenblikken geleden werd gedood? Hoe weet u of er niet iets anders is gebeurd? Hoe weet u of u vanavond uit dit gebouw zult weggaan? U zou kunnen sterven aan een hartaanval; u weet het niet. Dus er bestaat geen eeuwig geluk buiten Christus; dat is de reden dat we tot Hem moeten komen. U kunt whisky hebben; u kunt plezier hebben; u zou de dingen van de wereld kunnen hebben, maar zij zijn geen succesvol geluk. Niets anders kan vrede brengen dan Hij; Hij geeft vrede.

“O,” zegt u, “ik heb vrede.”

Als u ooit echte vrede hebt gekregen, hebt u Jezus gekregen. Als u Jezus niet hebt gekregen, weet u zelfs niet wat vrede betekent, tenzij u tot Hem komt. Ik heb mensen gezien: koningen, heersers, grote mannen, atleten, filmsterren en van alles; zij zijn niet vredig. Kijk naar ze; let een paar ogenblikken op hun ogen; het zijn neuroten. Zie? Geen man, geen vrouw, geen kind, niemand kan buiten Jezus Christus om vrede hebben. “Mijn vrede geef Ik u; niet als de wereld geef Ik het u...” Zie? Niet zoals de wereld u vrede geeft, maar Hij heeft eeuwige vrede, een rustplaats. Of u leeft, of u sterft, ongeacht of er regen komt of de zon schijnt, u hebt toch vrede.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)