10 november

Dag 334

Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman. Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage. Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb. Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft. Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn.

God gaf Jezus Zijn Geest zonder mate. In Hem woonde de volheid van de Godheid lichamelijk. Hij was God gemanifesteerd in het vlees. De Bijbel zei dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoende. Maar toen Hij Zijn Geest uitdeelde aan ons, geadopteerde zonen, toen gaf Hij ons een emmervol uit die oceaan. Hij had de gehele volheid van de Godheid; wij hebben er slechts een deel van als een gave van de Heilige Geest.

Maar als ik één emmervol water uit de oceaan haalde, of slechts een theelepeltje vol, uit de oceaan, dan zouden dezelfde chemicaliën die in de hele oceaan zijn in die lepelvol zijn. Wel minder in hoeveelheid maar niet minder in kwaliteit. Dus dezelfde Heilige Geest Die in Christus was, is in Zijn gemeente.

Nu, dit is om dat voor u te benadrukken. Hij zei: “Ik ben de Wijnstok; gij zijt de ranken.” Nu, de wijnstok draagt geen vruchten. De wijnstok zorgt slechts voor de rank en de rank draagt vrucht. Daarom, de enige manier waarop Jezus vanavond zou kunnen spreken, zou door mijn lippen of uw lippen zijn; mijn handen of uw handen; mijn leven of uw leven. “Ik ben de Wijnstok; gij zijt de ranken.” Hij draagt geen vruchten meer, Hij reinigt slechts Zijn gemeente en zij draagt vrucht.

Nu, welk soort vrucht zal zij dragen? Als het leven dat in Hem was in Zijn gemeente is, dan zal het hetzelfde soort leven dragen dat Hij droeg toen Hij hier was. Begrijpt u het? Merk op, als u naar een wijnstok zou gaan, zou u verwachten daar druiven te vinden. En ginds in het zuiden - ik weet niet of u ze hier hebt - daarginds hebben we pompoenen. En als je naar een pompoenenrank gaat, verwacht je pompoenen te krijgen, als het een goede vruchtbare rank is. Watermeloenen, u zult watermeloenen krijgen van een watermeloenenrank.

En als we komen tot de Rank, Christus, Zijn gemeente, wat vinden we daar? Ruzies, gevoelens, onenigheid over theologie, haat, boosheid, strijd. En we noemen dat de werken Gods? De Schrift zegt dat niet. “Hieraan zullen alle mensen weten dat u Mijn discipelen bent, als u liefde hebt voor elkaar.” De liefde van God in Zijn kerk, die ieder lid een deel van Hem maakt, dan bouwt u op die liefde en dat fundament uw kerk.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Jezus Christus Dezelfde, gisteren, heden..   15 mei 1958

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)