8 november

Dag 332

Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u. Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want Ik leef, en gij zult leven. In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u. Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren. Judas, niet de Iskariot, zeide tot Hem: Heere, wat is het, dat Gij Uzelven aan ons zult openbaren, en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken. Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft.

Ik heb daar achterin een kleine vrouw zitten. Ze is tien jaar jonger dan ik en net zo grijs als ik. De reden daarvan is dat zij tussen mij en de buitenwereld heeft gestaan. Als ik overzee ging - zou dit niet een vreemde familie zijn - als ik mijn gezin rond mij zou verzamelen en ik zou zeggen: “Kijk eens hier, mevrouw Branham; besef goed dat je mevrouw William Branham bent. Gij zult geen andere echtgenoot hebben terwijl ik weg ben. Kijk niet naar welke andere man ook”, en al deze dingen. “Flirt helemaal niet. Als je dat doet, zal ik wanneer ik terugkom van je gaan scheiden.”

En zij zou van haar kant zeggen: “Nu, mijn goede man, ik wil jou ook iets vertellen: Gij zult geen enkele andere vrouw mee uitnemen terwijl je weg bent. Gij zult dit niet doen en dat niet doen. Als je het toch doet, beschouw jezelf maar als gescheiden wanneer je thuiskomt.”

Nu, zou dat een liefhebbend gezin zijn? Uhu. Zie? Nee. Als ik haar werkelijk liefheb - hoewel ik geloof dat als ik werkelijk een fout maakte en een misstap zou begaan en iets verkeerds zou doen, ik geloof dat zij mij zou vergeven omdat zij mij liefheeft. En als zij het zou doen, geloof ik dat ik het haar zou vergeven; zeker, omdat ik haar liefheb. Maar als ik haar op die wijze liefheb, zolang ik op die wijze van haar houd, hoeft zij zich geen zorgen te maken. Hoewel zij mij zou vergeven, zou ik haar voor niets willen kwetsen. Ik zou mij de schuldigste man ter wereld voelen; ik zou het moment niet kunnen afwachten om haar te vertellen wat ik had gedaan, omdat ik haar liefheb. Wel, als ik haar zo met fileo liefde liefheb, hoeveel te groter zou mijn agapao liefde voor Jezus Christus zijn?

Hoewel ik een sigaret zou mogen roken - ik deed het nooit in mijn leven, maar al zou ik het doen, zou Hij het mij kunnen vergeven; ik geloof dat Hij het zou doen. Als ik een glaasje zou drinken - ik deed het nooit in mijn leven, maar ik geloof dat Hij het mij zou vergeven. Maar ik houd teveel van Hem. God helpe mij; ik wil niets dergelijks doen (Zie?), omdat ik Hem liefheb. Dat spul heeft afgedaan voor mij, omdat toen Hij mij veranderde van een kraai in een duif dat een verandering veroorzaakte; mijn trek en dingen verlieten mij; dan wordt zonde mij niet toegerekend, omdat ik niet van plan ben om het te doen; het is niet in mij om het te doen.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)