1 juli

Dag 202

En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat Hij vertrok van Galiléa, en kwam over de Jordaan, in de landpalen van Judéa. En vele scharen volgden Hem, en Hij genas ze aldaar.
Jezus geneest een schare kreupelen, lammen en andere zieken

Ik denk dat het tot een tijd is gekomen dat wij moeten weten hoe we staan. Hoe kun je iets doen tenzij je geloof hebt in wat je doet? Je moet geloof hebben. En dat is mijn bedoeling om dit met de gemeente hier te doen: om de gelovigen geloof en vertrouwen te geven in datgene waarvoor zij staan, omdat het het Woord van de Here is. Zolang het dan onaantastbaar in de Schrift geschreven staat, van Genesis tot Openbaring, van voor naar achter en van boven naar beneden, geen manier voor de duivel om er ergens in te komen, dan hebt u volmaakt vertrouwen, dan weet u waar u staat.

Hetzelfde zou het zijn met onze zuster die hier in de rolstoel zit, of misschien anderen die ziek en aangevochten zijn. Als u er een volmaakt begrip van kunt hebben dat het Gods welbehagen is om u gezond te maken, dan zijn er niet genoeg duivels in het land om u ziek te houden. Zie? Zo is het. Als u begrijpt dat het Gods welbehagen is om u gezond te maken, dat Hij het voor u heeft gedaan, dan begrijpt u hoe u een bepaald iets zult gaan doen.

Het is zoals dit. Als u honger had en uitgehongerd was, en u had rotsvast vertrouwen in mij dat ik een betrouwbaar iemand ben, en ik vertelde u waar duizend dollar lag, hoe u er zou kunnen komen, langs welke weg u moest gaan, precies waar u heen moest gaan, en u begrijpt precies waar het geld ligt, dan zou u zich op hetzelfde moment beginnen te verheugen, precies alsof u het geld al had; als u mij geloofde.

Dus, u ziet, voordat u zich ook maar iets anders voelt of iets dergelijks, u kunt zo gelukkig zijn over uw genezing als wat dan ook en zeggen dat u het hebt, omdat u er positief zeker van bent dat u het hebt, want u hebt vertrouwen in Degene Die het aan u heeft beloofd. Zie, zie? Uw vertrouwen is dat Hij niet kan liegen en Hij heeft u precies verteld waar het lag en dan hebt u vertrouwen dat u het al hebt, want dat is uw geloof, wat het onderpand is van uw verlossing.

Met andere woorden, u probeert te worden verlost van ziekte en uw geloof is het onderpand van uw genezing. Zolang er iets in uw hart zegt: “Ik ben de Here Die u geneest”, is dat precies voldoende; dat is alles wat u nodig hebt. U kunt zo gelukkig beginnen als wat, ongeacht wat er gebeurt. Ook als u het niet ontvangt, als u slechter wordt, dan bent u nog steeds even gelukkig alsof u volmaakt gezond was, omdat u die zekerheid hebt dat het voorbij is.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)