30 juni

Dag 201

En na dezen wandelde Jezus in Galiléa; want Hij wilde in Judéa niet wandelen, omdat de Joden Hem zochten te doden. En het feest der Joden, namelijk de loof huttenzetting, was nabij. Zo zeiden dan Zijn broeders tot Hem: Vertrek van hier, en ga heen in Judéa, opdat ook Uw discipelen Uw werken mogen aanschouwen, die Gij doet. Want niemand doet iets in het verborgen, en zoekt zelf, dat men openlijk van hem spreke. Indien Gij deze dingen doet, zo openbaar Uzelven aan de wereld. Want ook Zijn broeders geloofden niet in Hem. Jezus dan zeide tot hen: Mijn tijd is nog niet hier, maar uw tijd is altijd bereid. De wereld kan ulieden niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van dezelve getuig, dat haar werken boos zijn. Gaat gijlieden op tot dit feest; Ik ga nog niet op tot dit feest; want Mijn tijd is nog niet vervuld. En als Hij deze dingen tot hen gezegd had, bleef Hij in Galiléa.

“Gij zijt het zout der aarde. Als het zout zijn smaak verloren heeft, waar zal het dan mee gezouten worden?” Dat is juist. “Laat uw licht zo voor de mensen schijnen dat ze uw goede werken mogen zien”, zien wat u doet, “en uw Vader Die in de hemel is verheerlijken.” Hongerend; reclameborden; reflecterend; wonderbaar. Ja zeker.

Nu, er is nog iets wat we niet willen doen. We willen er niet met een koopje van afkomen. Slechts zeggen: “Wel, ik kreeg de zegen gisteravond, halleluja.” Dat kunt u niet doen. Dat is een koopje. Als we dat doen, is het product niet veel waard. Als u alleen maar goed leeft, bijvoorbeeld: “Wel ik weet dat ik eens twee weken lang nadat ik bekeerd was goed leefde. Ik leefde twee weken een perfect leven.” Dat is een koopje.

Net als deze Hadicol die we onlangs hadden. Niets dan een aantal vitaminen die ze bij elkaar hadden gedaan en het werkte maar eventjes. Tenslotte hielden ze ermee op. U hoort een Christen te zijn voor iedere dag, een Christen voor ieder uur, een Christen voor ieder jaar; niet een koopje. Maar laat uw licht zo schijnen. Als u naar een man gaat en hem vraagt om Christus te aanvaarden en hij lacht u in uw gezicht uit, dan moet u niet weggaan en zeggen: “Wel, er zit niks in, anders zou hij het geaccepteerd hebben.” Nee, nee. Dat is een Hadicol koopje. We verkopen geen Hadicol. We verkopen het Evangelie, de kracht van de levende God, Christus Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Als de wereld u haat, wel, zij haatten Christus voordat zij u haatten.

Want deze ene zaak dreef Hem naar het kruis. Maar wij zijn Zijn vertegenwoordigers; wij zijn Zijn reclameborden. Wij adverteren Hem. U hoeft niet een hoop mooie schijn te hebben. Een heleboel van: doctor, doctor in de filosofie, doctor in de letteren, de grote geheiligde kerk van zus-en-zo en die-en-die; gesticht destijds in die-en-die, en zus-en-zo. We hebben zus-en-zo en die-en-die. Zorg dat ze honger krijgen. Amen.

Een rein reclamebord, met Christus Die over uw leven staat geschreven, dan zullen de mensen uw goede werken zien en de Vader Die in de hemel is verheerlijken. Dat is het. Word niet besmeurd met de rommel van de wereld. Probeer niet uzelf te adverteren, zoals iemand die zegt: “Wel, ik behoor tot dit-en-dat, deze grote kerk. Het is de grootste kerk in de stad.”

Wij hebben iemand in onze buurt daarginds. Ze verlieten een kleine kerk hier aan de hoofdweg om naar een grotere kerk te gaan, want ze zeiden dat daar een betere klasse mensen naartoe ging, een betere klasse mensen. Kijk, ze weten het niet, hun brein wordt stoffig. Het is vervuild met de dingen van de wereld. Een betere klasse mensen? Wat is de beste klasse mensen? Mensen die geboren zijn uit de Geest van God, al zijn ze zo arm dat ze niet weten waar de volgende maaltijd vandaan moet komen. Dat is de enige klasse mensen die iets waard is; dat zijn de mensen die wederomgeboren zijn.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)