11 april

Dag 121

En het geschiedde daarna, dat Hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, predikende en verkondigende het Evangelie van het Koninkrijk Gods; en de twaalven waren met Hem; En sommige vrouwen, die van boze geesten en krankheden genezen waren, namelijk Maria, genaamd Magdalena, van welke zeven duivelen uitgegaan waren; En Johanna, de huisvrouw van Chusas, den rentmeester van Herodes, en Susanna, en vele anderen, die Hem dienden van haar goederen.
Jezus lerende de schare die rondom hem zitten

Maria Magdalena, zij kende Zijn kracht. Zij wist dat er iets met Hem was dat anders was dan bij ieder ander. Er waren zeven duivelen uit haar geworpen.

Iedereen die bevrijd is van de duivel door de kracht van Jezus Christus weet waar zij staan. Niemand kan ooit in Zijn grote Goddelijke tegenwoordigheid komen en ooit nog dezelfde persoon zijn. U bent veranderd. Er is iets met u gebeurd. O, u kunt zich op een afstand houden, en psychologie, en zich dit voorstellen, en dat aannemen, een bepaald iets, en een paar theorieën, of iets dergelijks. Maar wij geloven niet in theologie. Wij geloven in de kracht van de opstanding van Jezus Christus. En wanneer u in Zijn tegenwoordigheid komt, dan is daar iets wat in uw leven gebeurt wat u verandert. En u bent nooit meer dezelfde, iemand die ooit in de tegenwoordigheid van Christus is geweest.

Dus er waren zeven duivelen uit haar geworpen: trots en afgunst, en ze dacht dat ze zo mooi was en er was niemand zoals zij. Maar toen Jezus sprak en zei: “Weest gij rein”, verliet haar dat allemaal. Ze werd een nieuw persoon. Ze was in haar eigen ogen niet meer zo mooi. Maar ze kleedde zichzelf in de mantel van nederigheid en zachtmoedigheid en volgde de Meester. Ze had Hem lief

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Ga en vertel Mijn discipelen   5 april 1953

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)