16 januari

Dag 35

Daarna ging Hij af naar Kapernaüm, Hij, en Zijn moeder, en Zijn broeders, en Zijn discipelen; en zij bleven aldaar niet vele dagen. En het pascha der Joden was nabij, en Jezus ging op naar Jeruzalem. En Hij vond in den tempel, die ossen, en schapen, en duiven verkochten, en de wisselaars daar zittende. En een gesel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef Hij ze allen uit den tempel, ook de schapen en de ossen; en het geld der wisselaren stortte Hij uit, en keerde de tafelen om. En Hij zeide tot degenen, die de duiven verkochten: Neemt deze dingen van hier weg; maakt niet het huis Mijns Vaders tot een huis van koophandel. En Zijn discipelen werden indachtig, dat er geschreven is: De ijver van Uw huis heeft mij verslonden.
De tempelreiniging, de geldwisselaars worden gezweept en tafels omver geworpen

Broeder, ik ken geen geloofsbelijdenis dan Christus, geen wet dan de liefde en geen boek dan de Bijbel. Dat hebben we nodig. Dat hebben de kerken nodig. Maar de mensen willen het niet. Dus heeft men de kerk zo verwikkeld in deze denominaties dat zij een raad van beheerders of een raad van diakenen kunnen nemen en een goede voorganger elke richting opdraaien die zij maar willen. Maar zij kunnen God niet omdraaien. Dat is een ding dat zeker is. God zal God blijven. Zij willen Hem niet ontvangen. Zij ontvangen hun vrienden en hun politieke vrienden, enzovoort, maar zij willen Christus niet welkom heten.

Zij willen liever altijd de kerstman hebben. De wereld is overgenomen, Santa Claus heeft het overgenomen. Wel, weet u, kleine kinderen weten zelfs niet meer wat Kerstfeest betekent.

Zij weten niet wat Paasfeest betekent. Het is een paashaas, zoiets als een haas, of een klein geel gekleurd kuikentje, of zoiets. Wat heeft de opstanding met een kuikentje te maken, de smerigste vogel die er is? Wat is er vuiler dan een kip? En men brengt dat binnen om de plaats van Christus in te nemen.

Wat is er meer een fabel dan die van de kerstman? Er was nooit zoiets! Ze vertellen de kinderen leugens; u zult er verantwoordelijk voor worden gehouden op de dag van het oordeel. Ja.

Geen wonder dat de mensen niet weten wat te doen! Zij willen het echte niet. Zij zullen ieder gekunsteld iets nemen, maar zij willen het echte niet. Zij willen de gaven van God niet. Oh! Zeker. Zij willen Jezus niet, dat is één ding.

Ik heb hier een reden opgeschreven waarom zij Hem niet wilden; het is omdat, toen Hij naar hun tempel ging en Hij hun smerigheid in de tempel vond, Hij de tafels omkeerde en de geldwisselaars eruit sloeg. Hij maakte het schoon.

En als zij ooit de Heilige Geest zouden binnenlaten in een van deze grote kerken hier in de buurt, dan zou Hij het schoonmaken. Dus kunnen zij het niet aanvaarden, ziet u. Het zal maken dat zij ophouden met gokken, hen laten stoppen met de rock and roll feestjes, of hun foto in de krant te plaatsen zoals de beatniks, zoals een Methodistenprediker deed hier in Howard Park, Clarksville.

Ik heb hier een broeder zitten. Als hij zijn haar niet naar voren kamde! Elke man, dienstknecht van God, die z’n foto in de krant plaatst bij het houden van een beatnikfeestje of zoiets als dat in de kerk! Als John Wesley dat wist zou hij zich in zijn graf omdraaien. Waarom? Zij verwierpen de Christus die John Wesley kende, juist, en accepteerden een beatnik. Zij hebben een beatnik-religie. Zij krijgen beatnik-kinderen, beatnik-papa, beatnik-mama, beatnik-president enzovoort. Zo gaat het maar door. O, wat een schande! Waarom? Zij verwerpen het echte.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)