15 maart

Dag 94

Geef ons heden ons dagelijks brood.

Nu, we vinden mensen in deze dag die verlangen, trekken, hier en daar heen rennen, zoeken, grijpen, van kerk veranderen, papieren en verschillende denominaties veranderen, enzovoort. Wat is er aan de hand? Ze hongeren naar iets, maar ze schijnen niet in staat te zijn te vinden waar ze naar hongeren. Ergens moet die zaak zijn.

Nu, sommigen zoeken God vandaag door middel van hun geloofsbelijdenissen. Sommige mensen denken dat zij door middel van hun geloofsbelijdenissen, als ze door een bepaalde geloofsleer gaan, God zullen vinden. Sommigen denken dat ze God vinden als ze zich voegen bij bepaalde denominaties.

Wel, Jezus vond diezelfde zaak toen Hij naar de aarde kwam. Hij vond de Farizeeën, de Sadduceeën, en wat nog meer, de verschillende ordes of organisaties en leerstellingen van die dag. Wat zei Hij tegen hen? “Door uw tradities hebt u de geboden van God krachteloos gemaakt.” Zie?

Ik denk dat het zoeken naar God door geloofsbelijdenissen of door denominaties, het enige wat het doet is dat het de zaak zo geheimzinnig en gesloten maakt, en dan ontdekt u dat het regelrecht terugkomt en het Woord ontkent, regelrecht terugkomt en de geboden van God krachteloos maakt. Bijvoorbeeld, u probeert God te vinden door het opzeggen van de Apostolische Geloofsbelijdenis. En dan komt u terug tot waar u Markus 16 vindt, om dat voor u tot werkelijkheid te maken: “Deze tekenen zullen degenen volgen die geloven.” Wel, ze zullen u heel snel vertellen: “Wel, die dagen van wonderen zijn voorbij.” Wat veroorzaakt dat dan? Het neemt de geboden van God en maakt ze krachteloos. Zie? Ze zijn niet meer krachtig, de geboden van God. Zijn gebod is: “Gaat in de gehele wereld en predikt het Evangelie aan ieder schepsel.” Nu, het Evangelie kwam niet alleen door het Woord, maar door de manifestatie van het Woord, demonstraties van de Heilige Geest Die het Woord levend maakt. Kijk, het is de Geest Die het Woord neemt.

Het Woord was een gedachte. En een woord is een uitgedrukte gedachte. Zie? Nu, het waren Gods gedachten, wat Hij zou gaan doen, daarna drukte Hij het uit met het Woord.

En nu, wanneer de Heilige Geest een houvast op het Woord krijgt, dan laat Hij het gebeuren en manifesteert het om er een werkelijkheid van te maken. Geen Schriftgedeelte of het werd gegeven door inspiratie en ieder woord van God is volmaakt en correct en zal worden vervuld. Ieder woord moet worden vervuld. “Hemelen en aarde zullen voorbijgaan,” zei Jezus, “maar Mijn Woord zal nimmer falen.” Ieder woord ervan moet worden vervuld.

Nu dan, wanneer God dat doet, en wij vinden dan onze leerstellingen, als wij zeggen dat we bepaalde leerstellingen hebben of dingen waartoe wij behoren - en ik heb daar niets op tegen, dat is allemaal goed - het is hetzelfde als het eten van watermeloen. Zoals de gekleurde man zei toen hij er een stuk van at. Hij zei: “Wat vind je ervan, Mose?” Hij zei: “Het was goed, maar er is beslist nog meer van.” Dus het was niet genoeg om tevreden te stellen.

Een leerstelling is in orde, maar het bevredigt gewoon niet, totdat u bij het Woord uitkomt. “Een mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat de mond Gods uitgaat.” Daarbij zal de mens leven. Het Woord van God is voor een mens zijn geestelijk dagelijks brood, het is het Woord van God gemanifesteerd.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)